Ga medisin feil

To hjelpepleiere er fratatt retten til å dele ut legemidler etter at de delte ut medisiner til en pasient som ikke lenger skulle hatt dem.

Piller
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Nå konstaterer Helsetilsynet i Østfold at Fredrikstad kommune har for dårlige rutiner når det gjelder opplæring av hjelpepleiere i forbindelse med utdeling av medisiner.

- Ga feil medisin

Ved et sykehjem i Fredrikstad ga hjelpepleierne medisiner til en pasient som ikke lenger skulle ha dem.

Pasienten hadde allerede fått medisiner, noe som fremgikk av medisinkortet. Men pasientens medisiner lå fortsatt i medisintralla.

- Da hjelpepleierne fant denne, trodde de at pasienten skulle ha medisinene, sier rådgiver ved Helsetilsynet i Østfold, Knut Fredrik Thorne.

De to hjelpepleierne - som nå har mistet myndigheten til å dele ut legemidler - ga også medisinen på feil måte.

- De trodde medisinen skulle gis gjennom en sonde som gikk ned i magen, men de tok feil, sier Knut Fredrik Thorne.

For dårlige på opplæring

Helsetilsynet i Østfold mener kommunen har brutt kravet når det gjelder opplæringen for hjelpepleierne i utdeling av medisiner til pasientene.

- Fredrikstad kommune har ikke hatt tilstrekkelig rutiner for utdeling av legemidler. Og de har heller ikke sikret at de ansatte har hatt den nødvendige kompetansen, sier han til NRK.

Rådgiveren i Helsetilsynet ser alvorlig på denne hendelsen, og mener at utfallet kunne vært ille.

- Dette var en alvorlig hendelse som kunne fått alvorlige konsekvenser for pasienten, sier han.

Endret innholdet i medisinkurs

Fredrikstad kommune har satt i gang flere tiltak etter at dette ble kjent.

I tillegg til at de to hjelpepleierne ikke lenger får dele ut medikamenter, har de to også fått en advarsel.

Hjelpepleierne burde ha forstått at de ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å utføre medisineringen, skriver Helsetilsynet i tilsynspapirene.

- Kommunen har justert innholdet i det medisinkurset de har for sine ansatte, sier Thorne.