Fungerer igjen

Datasystemene i Drammen kommune fungerer igjen etter sammenbruddet. Registrene hjemmesykepleien har over brukere var utilgjengelige torsdag kveld. Slik at pårørende og brukere med spørsmål eller behov for assistanse ble bedt om å ringe et døgnbemannet telefonnummer.