Full stopp i trafikken

Det er lange køer på stedet. Politiet vet enda ikke hvor alvorlig skadet personen er, ettter ulykken på Rv 4 ved Strøm i Nittedal.

Lastebil mot personbil Nittedal
Foto: Tipser