Frykter fugleinfluensa: Fisker fant 30 døde fugler på tre uker

Mattilsynet får daglig inn meldinger om døde fugler. De ber folk som finner døde fugler om å melde ifra raskt.

Død svane og fisker Odd Sørensen

DØD SVANE: Odd Sørensen oppdaget denne døde knoppsvanen på Kjerringholmen i Fredrikstad 10. april.

Foto: GLENN BENELEX LARSEN/Martin Tangen Schmidt

– Det er et uvanlig syn, jeg har aldri sett så mange døde fugler på så kort tid, sier Odd Sørensen.

Den tidligere fiskeren er nesten daglig ute med båten sin i Fredrikstad. De første døde fuglene dukket opp for tre uker siden.

Omtrent samtidig slo Mattilsynet fugleinfluensa-alarm, og ba folk slutte å mate fugler og innførte portforbud for tamfugl i hele landet.

Sørensen forteller at det er forskjellige andefugler som har ligget døde i vannkanten. Grågjess, stokkender, knoppsvaner og ærfugl.

Han har kontaktet både Mattilsynet og Statens Naturoppsyn om funnene.

– Hvis årsaken er fugleinfluensa, så er det viktig å belyse problemet nå som våren er i full sving.

Det var Fredriksstad Blad som først snakket med fiskeren.

Totalt er det påvist 36 tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden første bekreftede tilfelle i november 2020.

Funnene er gjort i Rogland (17), Vestland (12), Viken (4), Agder (2) og Oslo (1).

NRK forklarer

Fugleinfluensa

Hva er fugleinfluensa?

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom som rammer hovedsaklig fugl. Det finnes mange varianter av viruset. I år er høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge. Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende og smitter lett via avføring og dråpesmitte hos fugler. 

Kan fugler smitte mennesker?

Det er få kjente tilfeller av at fugleinfluensa har smittet til menneske. FHI vuderer smitterisikoen til mennesker av den influensatypen som nå er påvist, som svært lav.

Hvor kommer smitten fra?

Det er vanskelig å fastlå, men det er størst sannsynlighet for at fuglen har blitt smittet av andre ville fugler den har kommet i kontakt med under høsttrekket. Denne influensatypen er påvist hos ville og tamme fugler mange steder i Europa.

Hvordan hindre smitten?

For å beskytte tamme fugler for smitte fra ville fugler er det innført portforbud for fjørfe i hele Norge, disse må da holder innendørs eller under tak ute. Det tas en rekke prøver av døde fugler nå for å få et inntrykk av utbredelsen av smitten. I tillegg har Mattilsynet bedt folk om å ikke mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Det kan føre til at fuglene samler på små området og lettere sprer smitte.

Er det lov å mate småfugler hjemme?

Det er ingenting i veien for å mate småfugler ute i hagen som vanlig. Vask hendene godt med såpe og vann etter kontakt med fuglebrett eller lignende, eventuelt kan du benytte hansker. 

Kan katten min som spiser fugler bli smittet med fugleinfluensa?

Det er svært lite sannsynlighet at katter eller andre kjæledyr blit smittet, syke eller bidrar til spredning av dette viruset. Fugleinfluensaen, som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. 

Jeg fant en død fugl på min eiendom. Hva skal jeg gjøre med fuglen?

Ta kontakt med Mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Ta også kontakt dersom du oppdager mer enn fem døde fugler av andre arter i et område. Mattilsynet vil vurdere om det skal tas prøve av fuglen.

Daglig meldinger om døde fugler

Seksjonsleder i Mattilsynet Østfold og Follo, Nina Brogeland Laache, frykter de døde fuglene i Fredrikstad kan ha en sammenheng med fugleinfluensa.

– Det er mange fugler som er døde på samme sted over relativt kort tid, så vi mistenker fugleinfluensa ettersom vi allerede har flere påvisning av viruset i Norge. Samtidig kan dødsfallene skyldes andre årsaker.

Seksjonsleder, avdeling Østfold og Folle, Nina Brogeland Laache.

Seksjonsleder i Mattilsynet avdeling Østfold og Follo, Nina Brogeland Laache, frykter flere funn av døde fugler den siste tiden har en sammenheng med fugleinfluensa.

Foto: Privat

Mattilsynet har den siste tiden daglig fått meldinger om døde fugler. For å kunne påvise fugleinfluensa, er det viktig at de får inn prøver fra de døde fuglene raskt.

Fuglene den tidligere fiskeren har funnet, har vært døde for lenge til å kunne undersøkes.

Mattilsynet oppfordrer folk om å informere ved funn av syke eller døde fugler av disse artene:

  • Andefugler (ender, gjess og svaner)
  • Måkefugler
  • Vadere
  • Rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • Åtseletere (kråke og ravn)

– Det vil være en alvorlig situasjon hvis vi får smitte fra villfugl og over til fjørfehold eller næringsvirksomhet. Dette er en alvorlig dyresykdom som kan føre til at mange dyr dør, derfor er det viktig at folk fortsetter å melde inn, sier Laache.

Fortsetter portforbud for fjørfe

Forbudet mot å holde fjørfe utendørs innebærer blant annet at alt hold av fugler skal skje under tak.

Mattilsynet regner med at portforbudet ikke blir opphevet før vårtrekket, som øker risikoen for smitte, er over.

– Vi følger med og tar prøver der det er aktuelt for å få en idé om når vi eventuelt kan slippe fuglene ut igjen, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seksjonsleder i Mattilsynet.

Risikoen er stor for spredning av fugleinfluensa på Østensjøvannet.

Også ved Østensjøvannet i Oslo er det gjort funn av døde fugler.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Dersom smittesituasjonen endres, vil Mattilsynet vurdere å sette i gang ytterligere tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler.

– Det er viktig at folk er forbedret på at det kan komme slike portforbud i årene fremover også, sier Tronerud.