Frykter smittsom sykdom i stall

Mattilsynet har isolert en stall på Kråkstad ved Ski fordi det er frykt for at fem hester er rammet av hestesykdommen kverke.

Hest
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Nøkleby gård holdt 21. og 22. juni NM-kvalifisering til lag-NM i Mounted Games.

Det var eierne som selv varslet om at hestene blant annet hadde feber etter et hestestevnet.

- Det er påvist klinisk kverke. I stallen er det ti hester, fem av disse er påvist syke, sier seksjonsleder i Mattilsynet Jarle Bergsjø.

Det er ennå ikke påvist med prøver at hestene har kverke, men de blir allerede behandlet med penicillin.

Flere gårder berørt

Bergsjø sier at også andre gårder i området nå blir sjekket for den svært smittsomme sykdommen.

- Vi jobber med å kartlegge de kontaktene som har vært med denne stallen. Vi vet at det har vært utstrakt kontakt i tiden før utbruddet på grunn av et hestestevne. Det er mange forgreininger og mange staller får restriksjoner som følge av kontakten med stallen. Et stort nettverk er berørt, sier Bergsjø.

Isolert med adgang forbudt

Stallen på Nøkleby gård er nå isolert med adgang forbudt for uverdkommende.

- Restriksjonene innebærer at det skal gå en viss periode etter symptomfrihet før dyr kan fraktes ut av stallen og være i kontakt med andre hester, sier Bergsjø.

Men også hestene som har vært i kontakt med hestene på Nøkleby blir rammet.

- Både primærbesetningen og kontaktene vil få begrensning i forflytning. Mange har planer for bruk av hester i sommer, men i noen uker fremover vil denne driften måtte skrinlegges, sier Bergsjø.

Les mer om Kverke på Veterinærinstituttets hjemmeside.