Fredrikstad kommune

  • Vil ha flere folk på jobb

    Lederen i Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad foreslår å teste ut virkningen av å ha flere på jobb i en virksomhet innenfor helse og velferd. Ved å øke grunnbemanningen kan man finne ut hvilke virkninger det har på sykefravær, økonomi og hvor mange som får hele stillinger. Saken skal til politisk behandling i Fredrikstad i neste uke.