Terrortrusselen gir kjempekø over Svinesund

Tollvesenet oppfordrer folk til å beregne god tid.

Kø Svinesund

Det er lange køer over Svinesund. Politiet og Tollvesenet gjennomfører omfattende kontroller på grensa.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

På grunn av terrortrusselen mot Norge er beredskapen fremdeles høy hos politiet og Tollvesenet.

De gjennomfører omfattende kontroller på grenseovergangene til Østfold, og bilister må regne med lange køer utover kvelden og i helgen.

Kø Svinesund

Rundt 20 000 biler passerer gjennom Norges største grenseovergang hvert døgn.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Tollvesenet oppfordrer folk til å beregne god tid.

– Folk må belage seg på mye kø over Svinesund i helgen, dersom trusselbildet og beredskapen ikke avtar, sier Robert Jensen, fungerende kontorsjef i Tollvesenet region Øst.

Rundt 20 000 biler passerer gjennom Norges største grenseovergang hvert døgn.

Væpnede politibetjenter er til stede ved grenseovergangene, og følger med på alle bilene som kjører inn i landet.

– Vi har økt beredskapen betraktelig, i og med at vi sjeldent er her til daglig. Nå er vi på plass og følger de vurderingene vi har fått fra PST, sier innsatsleder Arne Knoff Næss til NRK.