Fortsatt to ulver i Østmarka

Ny video tyder på at de foreldreløse fjorårsvalpene ennå holder sammen like utenfor Oslo.

De to valpene som ble født i Østmarka, er ute på musejakt

To ulver ute på tur i Østmarka.

Etter at en ulv ble sett på Romerike 9. juni begynte ulvesnakket å gå: Var det en eller begge ulvungene fra Østmarka som var observert vandrende? Eller var det heller en streifulv fra Sverige?

  • 7. juni: Ulvungeparet er filmet i Østmarka (se video nederst i saken)
  • 9. juni: Folk melder til Romerikes Blad om ulv som er observert i området Sagdalen, Skjetten og Fjerdingby.
  • 17. juni: Ulvungeparet er igjen filmet i Østmarka

Ulveentusiastene Nikolai Andresen og Tarjei Berg satte ut kamera et sted i Lørenskog for en måneds tid siden.

De ble overrasket og veldig glade da de oppdaget at to ulver hadde gått forbi kameraet 17. juni.

– Det er ikke all verdens kvalitet, men det er unikt i den forstand at det beviser at det er minst to ulver der, sier Tarjei Berg.

Ulvungene er ikke kjønnsmodne

Øystein Flagstad

Øystein Flagstad, genetiker.

Foto: Arnstein Staverløkk / Rovdata

Øystein Flagstad er seniorforsker i Rovdata.

Han sier at de har studert ulvebestanden nøye i 35 år og han er overbevist om at ulvene på den siste videoen er det årsgamle søskenparet.

– Jeg er rimelig sikker på at det er bror og søster på videoen. Jeg kan ikke utelukke noe annet, men det er ikke særlig sannsynlig. Vi har DNA på dem fra store deler av vinteren. Det er åpenbart på videoen av 7. juni at de går sammen, og denne siste videoen tyder på det samme.

– Men kan tispa ha byttet ut bror og knyttet seg til en streifulv fra Sverige?

– Det er for tidlig. Dette valpekullet er ikke kjønnsmodne enda, de blir det utpå høsten. Jeg har ikke tro på at en voksen hann har overtatt reviret.

Fenris skabbdød og Frøya skutt

Det første ulveparet i Østmarka i ny tid var de vi kalte Fenris og Frøya. De fikk to valper sammen, og da Frøya ble skutt stiftet Fenris bo med dattera. Sammen fikk de 2015-kullet som ble på tre valper. Noen få måneder etter ble mor skutt av elgjeger.

En av hannvalpene dro av gårde i februar og går nå sammen med en ulv rundt Hobøl som både er hans halvsøster og tante. Da Fenris døde etter rottegift og skabb ble hannvalpen og tipsevalpen igjen i reviret.

Ulvunger forlater tidligst reviret sitt i februar, som bror nummer to gjorde. De fleste går ut på forsommeren.

– Når det er en bror og søster igjen i et revir er det vanligste at begge vandrer ut eller at tispa blir igjen. Jeg kan ikke komme på ett eneste tilfelle der begge har blitt igjen og fått unger.