Forsvarsdepartementet: – Krever klare svar fra Rygge-aktør

Forsvarsdepartementet etterlyser konkrete planer og økonomiske beregninger fra Rygge Airport. Det er forutsetningen for en avtale om fortsatt sivil flytrafikk på Moss lufthavn Rygge.

Moss lufthavn Rygge

Moss lufthavn Rygge har vært stengt i to måneder etter at Ryanair la ned basen sin der. Foreløpig er det ingen løsning for videre drift.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Selskapet Rygge Airport AS har som mål å gjenåpne Moss lufthavn Rygge i april 2018, men mangler fortsatt en rekke avtaler for å overta driften. Det gjelder blant annet avtale med Forsvarsbygg om bruk av rullebanen og avtale med eierne av terminalen og parkeringshuset, Olav Thon og Orkla.

Rygge Airport har heller ikke røpet hvem som er deres hovedinvestor eller hvilke flyselskap de har kontakt med.

Etterlyser informasjon

Ryanair

Ryanair sto for nesten all trafikk på Moss lufthavn Rygge inntil flyplassen stengte i slutten av oktober 2016.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Ved nyttår gikk fristen ut for den første opsjonsavtalen Rygge Airport hadde med Forsvarsbygg for å kunne overta den sivile flytrafikken på Rygge. Derfor må avtalen reforhandles for å gjelde fra 2018 i stedet. Forsvarsbygg eier rullebanen og tomta Moss lufthavn Rygge ligger på.

I en melding til NRK skriver seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet, Marita Hundershagen, at de trenger mer konkret informasjon fra Rygge Airport før de kan inngå en avtale.

– Forsvarsdepartementet ønsker å fortsette samtalene med Rygge Airport. Samtidig avhenger et eventuelt samarbeidet av at selskapet fremlegger en prosessplan som er tilstrekkelig økonomisk understøttet.

Knut R. Johannessen

Knut R. Johannessen i Rygge Airport har ingen avtaler i boks for videre drift av Rygge. Nå krever Forsvarsdepartementet at han legger fram konkrete planer for ny drift av Rygge.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Daglig leder i Rygge Airport AS, Knut R. Johannessen, svarer at han ikke har anledning til å kommentere dette nå, og at de har mye å gjøre.

– Har dårlig tid

Dersom Rygge skal gjenåpnes i 2018, krever det avtaler om ruter med flyselskap. De er kjent for å bestemme seg lang tid i forveien for hvor de skal fly neste sesong.

Direktør i eierselskapet Rygge Sivile Lufthavn, Pål Tandberg, har lang erfaring med forhandlinger med flyselskap om ruter.

Tomt på Rygge etter at flyplassen stengte.

Direktør for Rygge Sivile Lufthavn AS, Pål Tandberg, ser ut over en tom oppstillingsplass for fly på Rygge. Han har tidligere sagt at en ny driver av flyplassen må være forberedt på store tap i startfasen.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– For de store flyselskapene må dialogen være påbegynt før sommeren. Sommerprogrammet for neste år legges ut for salg på høsten, sier han.

Eierne Olav Thon og Orkla valgte å stenge flyplassen som de har investert en milliard kroner i fordi de mener det ikke er trafikkgrunnlag etter at Ryanair la ned sin norske base på Rygge. Selskapet Rygge Airport AS mener det fortsatt er grunnlag for drift, men har til nå ikke villet si hvordan dette skal skje.

I Rygge kommune er ordfører Inger Lise Skartlien utålmodig. Hun forventer at Rygge Airport snart viser kortene og får avtalene i boks.

– Det er kort frist nå, og hvis de ikke får avtalen med Forsvaret og eierne av den sivile terminalen på plass i løpet av få uker, så tror jeg også 2018-sesongen ryker.