Følger ikke opp psykisk syke

Flere Østfold-kommuner er for dårlige til å følge opp voksne som er  psykisk syke. Det viser en undersøkelse som Helsetilsynet har gjort.

I Østfold ble Fredrikstad, Sarspborg, Eidsberg og Askim undersøkt. Alle hadde brudd på en lov eller en forskrift.

- Får for lite bistand

Fylkeslege i Østfold, Elisabeth Markhus, sier undersøkelsen som ble gjort i fjor viser at brukerne ikke får den oppfølgingen de har krav på.

- De får for lite bistand til å mestre livet sitt. Det går på basale tjenester til dagliglivets funksjoner, til å være aktive deltagere i samfunnet, sier Elisabeth Markhus.

Helsetilsynet har ikke noen oversikt over hvordan forholdene er i resten av fylket, men er redd for at funnene fra de fire kommunene som er undersøkt, kan representere en trend.

- Kan være en trend

- Vi ser ofte at slike problemer går igjen flere steder, sier Markhus.

Likevel får ikke Helsetilsynet mange klager i forhold til de funnene de har gjort. Det kan derimot ha en sammenheng med at brukerne ikke vet hva de har krav på.

- I tillegg kan det hende at brukerne ikke klarer å se hvordan det kunne vært, derfor er det viktig at kommunene nettopp følger og kartlegger hvilke behov brukerne har, sier Markhus.