Dødfødsler i spørretimen

Hva gjør helseministeren for å få åpnet fødeavdelingen på Kongsberg igjen?

Helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen

Helseministeren må svare i dag.

Foto: NRK

Fødeavdelingen på Kongsberg blir tatt opp i Stortingets spørretime i dag.

Laila Gustavsen , stortingsrepresentant og leder for Kongsberg Arbeiderparti, er en av mange som vil ha svar fra helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Gustavsen vil vite hva Vestre Viken helseforetak foretar seg for rydde opp slik at fødeavdelingen kan åpne igjen så fort som mulig. - Jeg forventer at ministeren svarer på vegne av helseforetaket.

- Vi er alle opptatt av én ting, og det er å få åpnet fødeavdelingen igjen på en god og forsvarlig måte, sier Gustavsen.

Les: Bekymret over babydødsfall

Les: Nytt krisemøte i Vestre Viken

- Treg saksbehandling
Statssekretær Laila Gustavsen

Laila Gustavsen venter på svaret.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX
Bent Høie (Høyre)

Bent Høie skal stille spørsmålet.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Høyres Bent Høie skal stille spørsmålet fra Stortingets talerstol. Han vil vite hva som blir gjort fra sykehusets side for å sikre et forsvarlig fødetilbud på Kongsberg sykehus.

Flere medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomité mener Helsetilsynets trege saksbehandling er uakseptabel.

- Vi har fullt politisk trøkk på å få Vestre Viken til å få fortgang i prosessen, sier Gustavsen.

Flere dødfødsler

Helsetilsynet slo fast i en rapport av 20. oktober 2009 at det forelå alvorlige avvik ved fødeavdelingen på Kongsberg.

Blant annet blir det pekt på at sykehuset tillater fødsler med kjent risiko uten at det er nok medisinsk kompetanse til stede.

Den 24. januar 2010 døde et barn under fødselen, og fødeavdelingen ble midlertidig stengt på bakgrunn av dette.

Det har også vært flere andre dødfødsler ved avdelingen i løpet av de siste årene.