Hopp til innhold

Flyttestrøm fra Oslo

Flere folk med minoritetsbakgrunn flytter fra Oslo og bosetter seg i nabokommunene.

Groruddalen

Tall fra SSB viser flere innvandrere både med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn flyttet fra Oslo til Akershus.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Tendensen er sterkest blant folk fra Sri Lanka.

– Tamiler er en gruppe som kom inn på arbeidsmarkedet og dermed i boligmarkedet relativt tidlig. Dermed har de den egenkapitalen som skal til for å kjøpe større bolig, sier NRK Migrapolis-reporter Rajan Chelliah, som selv er fra Sri Lanka og kjenner det tamilske miljøet godt.

På husjakt

Chelliah Rajan

Rajan Chelliah

Foto: NRK

Mange ønsker å flytte til områder der folk med innvandrerbakgrunn ikke er i flertall.

– Selvfølgelig ønsker folk å flytte til områder med flere etnisk norsk. Det er for at unger kan lære bedre språk og har aktiviteter med etniske norske. Men de vil også være i områder nær sin egen folkegruppe, men ikke nødvendigvis i tette områder, sier Chelliah.

– Derfor flytter de til tettsteder nærmest Oslo?

– Det stemmer, Lørenskog i Akershus er et populært sted. Der bor det mange tamiler, sier Chelliah, som selv er på husjakt i området.

– En myte

Svein Blom, SSB

Svein Blom, SSB

Foto: SSB

Tall fra Oslo kommune og Statistisk Sentralbyrå viser at flere innvandrere både med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn flyttet fra Oslo til Akershus enn omvendt i 2012.

Når hovedstadens minoritetsbefolkning likevel øker år for år, skyldes det innvandring fra utlandet og innflytting fra andre steder i landet enn Akershus.

– Det er en myte av innvandrere med samme bakgrunn bevisst søker sammen, sier forsker Svein Blom i Statistisk Sentralbyrå, som i desember i fjor publiserte rapporten "Innvandrers bostedspreferanser".

Han mener at forestillingen om at innvandrere primært søker sammen ikke gjelder for alle.

– Mange svarer at det ikke betyr så mye for dem og en mye større andel svarer at de synes det er en fordel å bo i et område med få andre innvandrere, sier han.

Stor flyttestrøm

Statistikken viser også er at det er flere etnisk norske som flytter fra Oslo enn til. Trenden er sterkest i Groruddalen og Søndre Nordstrand og de fleste som flytter fra Oslo er familier med barn under skolealder.