Flue skaper trøbbel for gartneri

Det er oppdaget minérfluer for andre gang ved produksjonsgartneriet "Norflos" på Greåker. Gartneriet er nå stengt.

Minérflue

Foto: Erling Fløistad, Bioforsk.

Foto: E. Fløistad, bioforsk

I 2002 mistet det samme gartneriet planter for over én million kroner etter at plantene ble angrepet av minérfluer.

Selv om dette gartneriet også fikk minérfluer i 2002 og måtte sanere hele produksjonen da, mener Mattilsynet at gartneriet ikke kan klandres.

Skadelige for planter og grønnsaker

Plantene med de skadelige fluene er importert fra Danmark.

Fluene er ufarlige for mennesker og dyr, men er først og fremst farlige for prydplanter og grønnsaker i veksthus.

Kåre Willumsen, seniorrådgiver i Mattilsynet, sier det nå skal settes i gang undersøkelser andre steder.

- Det er i første rekke prdouksjonsgartnerier, men også hagesentre og andre utsalg der vi har opplysninger om at det kan være potensiell smitte av planter. Foreløpig har vi ikke noen indikasjoner på at det er spredning fra gartneriene som er rammet av dette, sier Willumsen.

Etter at Mattilsynet satte i gang kartlegging av gartnerier og hagesentre som har fått levert planter fra et smittet anlegg i Akershus eller har fått direkteimporterte planter fra Danmark, er det oppdaget to gartnerier med søramerikansk minérflue (Liriomyza Huidobrensis).

Omsetningsstopp og pålegg om destruksjon

Gartneriet på Greåker og et annet gartneri i Vestfold har fått omsetningsstopp og pålegg om destruksjon av planter etter at den uønskede fluen er funnet i deres produksjonsenheter.

Begge gartneriene har egen direkteimport fra Danmark. Det er ut fra omstendighetene ingen grunn til å tro at smitten kommer fra lageret i Akershus hvor fluene først ble oppdaget.

I Danmark har et stort gartneri med småplanteproduksjon og stor leveranse til Norge fått omsetningsforbud på grunn av minérflue.

Det er høyst sannsynlig her de norske funnene stammer fra, ifølge Mattilsynet.

Det var mandag 5. mai at det ble oppdaget minérfluer på et parti Exacum (bitterurt) på et større grossistlager i Akershus.

Det viste seg at det var transportert ut planter fra dette lageret til store deler av landet. Selv om risikoen for smitte var liten, ble det satt i gang et landsomfattende kartleggingsarbeid.

Mattilsynet fortsetter nå arbeidet med å kartlegge alle gartnerier og hagesentre som har mottatt småplanter av Exacum fra Danmark.

Fluen er uønsket i Norge

Minérfluen er uønsket så vel i norsk natur som i norske veksthus og frilandsproduksjon.

Grunnen er at den har lett for å tilpasse seg nye miljøer, lett blir resistent mot sprøytemidler og ødelegger vertsplantene sine.

Den er derfor en svært kostbar gjest for norske gartnere, og norske myndigheter ønsker ikke at den skal få mulighet til å etablere seg.