Hopp til innhold

Flest lovbrudd av unge i Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo og Sentrum har flest anmeldelser av lovbrudd begått av unge under 22 år i Oslo.

Det kommer fram i Salto-rapporten for 2022, en rapport om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo.

Nesten en tredjedel av alle voldshendelser blant unge skjer i disse områdene, skriver Aftenposten.

En bekymring som politiet og byrådet i Oslo trekker fram er at det aldri har vært registrert så få saker for narkotikalovbrudd.

Ifølge Ung-undersøkelsen er det unge som bor vest i Oslo som bruker mest narkotika.

Fra 2021 til 2022 var det en liten økning i saker der unge var mistenkt.