Flere stemmer hjemme

Nesten 400 personer i Oslo har forhåndsstemt hjemme i år. Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et valglokale kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. Ved forrige stortingsvalg i 2013 var det 360 som stemte hjemme.