Flere pasienter til Kalnes

Fra og med neste uke skal flere pasienter få helsehjelp på Sykehuset Østfold. For etter flere utsettelser skal nå også innbyggere fra Vestby med behov for øyeblikkelig hjelp kjøres til Sykehuset Østfold Kalnes. Da blir det flere pasienter til akuttmottaket hvor det har vært trangt om plassen siden oppstarten av det nye sykehuset. -Vi har iverksatt tiltak og er godt forberedt på flere pasienter sier fagdirektør i Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen.