Øker pasientgrunnlag – tross kapasitetsproblemer

Om et år kommer langt flere pasienter til Kalnes. Da skal også Vestby kommune sogne til Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold, Kalnes

FRA 2017 SKAL BEFOLKNINGEN I VESTBY TIL KALNES

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Samme uke som Kongen offisielt åpnet det nye Sykehuset på Kalnes, lå det allerede pasienter i korridorene.

Men om et år kommer det enda flere pasienter til Kalnes. Da skal innbyggerne i Vestby kommune sogne til Sykehuset Østfold. Det vil si at pasientgrunnlaget øker med ca. 16 000 personer.

Viseadministrerende direktør, Tore Krogstad, mener dagens oppstartsproblemer vil være løst til den tid.

Tore Krogstad, viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold
Foto: Odd Skjerdal / NRK

Vi har gjort ganske grundige analyser for å se på konsekvensen av å utvide opptaksområdet.

Tore Krogstad, Viseadministrerende direktør, Sykehuset Østfold

– Jeg tenker at sykehuset nå har vært i drift i en måned, og at vi fortsatt er i en fase hvor vi må tilpasse driften til det nye bygget og gjøre justeringer i forhold til å få kapasiteten til å henge i hop.

– Så et år frem i tid er langt frem. Så jeg tenker vi skal klare å løse de utfordringene vi har nå, i lys av man skal øke opptaksområdet fra neste år.

Bør vurderes på nytt hvis situasjonen ikke bedres

Mona Larsen er leder for brukerutvalget, det vil si at hun representerer pasienter og pårørende i møter med ledelsen ved Sykehuset. Hvis det fortsetter med korridorpasienter mener hun det må gjøres en ny vurdering.

Lederen for brukerutvalget ved Sykehuset Østfold, Mona Larsen

Leder for brukerutvalget ved Sykehuset Østfold, Mona Larsen

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Da tenker jeg at Sykehuset Østfold og Helse Sør-Øst bør se på det på nytt igjen. For det kan ikke være sånn at man tar inn nye pasientgrupper og så blir de allerede tilhørende pasientgruppene skadelidende. Sånn kan vi ikke ha det.

Brukerrepresentanten har likevel tro på at det skal kunne gå bra når også Vestby kommer med i 2017.

– Jeg satt i den arbeidsgruppen som jobbet i forhold til å få Vestby inn, og alt av tallmateriale i forhold til befolkningen tilsier at det egentlig skal gå veldig greit.

Ingen planer om å bygge ut på Kalnes

Viseadministrerende direktør, Tore Krogstad, forteller at det ikke foreligger planer om å utvide den bygningsmessig kapasitet.

– Vi har gjort ganske grundige analyser for å se på konsekvensen av å utvide opptaksområdet. Det vi har sett er at også Vestby har en yngre befolkning, og vi har også sett i forhold til sykdomsmønster at det skal være mulig å absorbere det på Sykehuset Kalnes.

Men med dagens problemer kan det bli aktuelt å reversere planene om å ta med Vestby?

–Det tenker jeg er for tidlig å ta stilling til. Vi har hatt en måneds drift her, og jeg tenker at vi må ha en god innkjøringsfase for å se hvordan driften fungere, før vi kan ta stilling til det. Så foreløpig tenker jeg at det ikke er en aktuell problemstilling.

Sykehuset Østfold er også i dialog med svenske politikere for å se på muligheten av at pasienter fra den nordre delen av Bohuslän også kan bruke sykehuset på Kalnes.