Pasienter ved Veum blir liggende på gangen

Helsedirektoratets kontrollkommisjon har observert pasienter som ligger på gangen ved psykiatrisk akuttavdeling ved Veum.

Veum, Sykehuset Østfold

Pasienter ved Veum psykiatriske sykehus blir liggende på gangen.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Det må være fryktelig for den dårlige pasienten. Å være psykisk syk og bli liggende på gangen må være, unnskyld at jeg sier det, helt jævlig, sier brukerrepresentant i Kontrollkommisjonen, Berit Gundersen Skaug.

Kontrollkommisjonen har ukentlige tilsynsbesøk på Veum, og har ved flere anledninger observert pasienter som ligger på gangen på psykiatrisk akuttavdeling.

– Vi har stor nok kapasitet

Irene Dahl Andersen arkivbilde

Direktør ved psykiatridivisjonen på Veum, Irene Dahl Andersen.

Foto: Stephan Reis / NRK

De har nå varslet fylkeslegen om korridorpasientene. At en akuttavdeling har pasienter liggende på gangen er svært bekymringsfullt og gjør fort vondt verre, sier Gundersen Skaug.

– Det kan være at pasienten er blitt lagt inn med tvangstanker, og da kan det være veldig forstyrrende for pasienten å ikke bli skjermet. De må slite med alle som er rundt seg, og ikke bare med seg selv.

Direktør ved psykiatridivisjonen på Veum, Irene Dahl Andersen sier de tar vi tar bekymringsmeldingene til etterretning;

– Det er helt klart at vi er opptatt av å unngå å ha pasienter i korridorene, for vi anser ikke det som god pasientbehandling. Heldigvis skjer det relativt sjeldent innenfor det psykiske helsevernet ved Sykehuset Østfold.

Har ikke den psykiatriske akuttavdelingen på Veum stor nok kapasitet?

– Vi har stor nok kapasitet, vi har generelt sett ikke fullt belegg over alle seksjonene våre, og det er slik det skal være, sier Dahl Andersen.