Hopp til innhold

Flere gågater i Oslo

Kirkegata og Olav Vs gate blir gågater. Det viser den endelige planen for bilfritt byliv. En rekke gater blir såkalte torggater, etter mønster fra øvre del av Torggata, med brede fortau og en smal kjørebane i midten for syklister og enveis biltrafikk.