Hopp til innhold

Fire dødsulykker siden 2009

Jernbaneverket skal nå se nærmere på sikkerheten ved overgangen der en 16 år gammel gutt fra Hokksund ble påkjørt og drept av et tog. Siden 2009 har fire personer blitt drept ved planoverganger.

Togulykke Hokksund

Fredag kveld ble en 16-åring i Hokksund påkjørt av toget og døde momentant da han skulle krysse en usikret planovergang.

Foto: Eikerfoto

Togulykke

Det var ved denne planovergangen 16-åringen ble påkjørt av toget fredag kveld.

Foto: Eikerfoto

Fredag kveld døde en 16 år gammel gutt etter at han ble påkjørt av toget ved en planovergang ved Hoen bruk utenfor Hokksund i Øvre Eiker.

Gutten var på veg hjem på sykkel og hørte ikke at godstoget kom. Han ble dratt med et ti-talls meter og døde momentant i ulykken.

16-åringens familie bor like ved planovergangen, og hørte toget bremse og tute.

Guttens far ante uråd da han hørte støyen fra toget, og sprang ut for å sjekke. Han fant da sønnen sin omkommet.

Samlet i sorgen

Kristeteamet i Øvre Eiker kommune er koblet inn for å hjelpe guttens familie, og klokken 13.00 lørdag ettermiddag åpner Familiesenteret i Hokksund for at ungdommer kan samles etter dødsulykken.

– Det er viktig at de som er her, og er bekjente av avdøde får muligheten til å samles og snakke sammen, knytte kontakter og vise omsorg for hverandre, sier Gunn Hansen, leder av kriseteamet i Øvre Eiker til NRK.no.

Ser på sikkerheten

Informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket

Informasjonssjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken.

Foto: Jernbaneverket

Nå skal Jernbaneverket se nærmere på sikkerheten ved overgangen, forteller informasjonssjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken, til NRK.no.

– Vi gjør alltid det etter ulykker ved planoverganger, for å se om det er noen spesielle forhold knyttet til ulykken, sier Bakken.

Ifølge politiet skjedde dødsulykken ved en dårlig sikret planovergang rett ved Hokksund. Det skal også være tett vegetasjon i området rundt planovergangen.

– Dersom det er tett vegetasjon i området, vil et strakstiltak være å rydde området rundt overgangen, sier Bakken.

Bakken forteller at Jernbaneverket ryddet flere tusen kilometer med skog langs linjenettet i Norge hvert år.

Fire dødsulykker

– Vi startet med tiltak som tydelig skilting og rydding i år 2000, og dette har gitt en god effekt. Fra 2005 til 2009 var det ingen dødsulykker, sier Bakken.

Fra sommeren 2009 og til nå har det vært fire dødsulykker som knyttes til planoverganger.

I juli 2009 ble en 16 år gammel gutt drept av toget i Gjøvik. I mai 2010 døde en 38-åring av skadene han pådro seg da et tog kolliderte med en maxi-taxi i Vestfold, og i september samme år kolliderte Trondheimstoget med en lastebil. Sjåføren i lastebilen omkom.

– Den tragiske hendelsen i går var den første i 2011, sier Bakken.

Erstatter planoverganger

De siste årene er mange av de usikrede planovergangene på Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss lagt ned.

Tilsammen er mer enn 40 overganger erstattet av andre løsninger som underganger og bruer.

Gjennom de siste ti årene er det fjernet rundt 1100 planoverganger i Norge, og det finnes nå rundt 3100 registrerte planoverganger på jernbanenettet der det går fast togtrafikk.

– Vi legger ned rundt 100 planoverganger i året, og bruker i snitt 100 millioner kroner hvert år for å sette i verk sikringstiltak. Vi prioriterer de mest utsatte stedene først, og har nå fjernet de verste overgangene. Det er imidlertid alltid knyttet en risiko til å passere en planovergang, sier Bakken.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.