Hopp til innhold

Fengsel får kritikk for å isolere fangene

Mange innsatte i Oslo fengsel sitter isolert på cella nesten hele døgnet, viser en ny rapport. Sivilombudsmannen er kritisk. Fengselssjefen beklager.

Celle i Oslo fengsel

ISOLERT: Mange innsatte sitter alene på cella over 22 timer i døgnet.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det foregår omfattende isolasjon av de innsatte og helsetjenesten er underdimensjonert.

Det sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Onsdag kommer han med en rapport basert på flere besøk i Oslo fengsel i november i fjor.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Mellom 20 og 40 prosent av de innsatte sitter alene på cella minst 22 timer i døgnet, viser rapporten. Tallet varierer fra dag til dag. I helgene sitter nesten halvparten, 45 prosent, av de innsatte isolert.

– Det er svært alvorlig, sier Falkanger.

– Jo lenger du sitter isolert, jo mer skadelig er det, sier Falkanger.

Risikerer selvmord

Rapporten avdekker også at mange innsatte må vente lenge på helsehjelp.

– De ansatte vurderer behovet for helsehjelp, det har de ikke kompetanse til. Vurderingen må foretas av helsepersonell.

– Hvor alvorlig er dette?

– For varetektsinnsatte, slik det er mange av i Oslo fengsel, er helsehjelpsbehovet ekstra stort. Risikoen for selvmord er stor i denne gruppa, sier Falkanger.

Fengselet beklager

Sjefen for Oslo fengsel synes rapporten er grundig. Han sier at en del av kritikken treffer.

– Jeg tar kritikken svært alvorlig, sier fengselsleder Nils Finstad.

Nils Finstad

Fengselsleder ved Oslo fengsel, Nils Finstad, her stående i døren til en celle.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Han understreker at rapporten også har positive sider: Den viser at innsatte føler seg trygge og det er en god relasjon mellom innsatte og ansatte.

– Jeg tenker at det er den beste forutsetningen for å sikre innsatte gode forhold, sier fengselslederen.

– Hvorfor blir innsatte sittende 22 timer på cella uten vedtak?

– Det er bare en del av bildet, men vi må erkjenne at for mange innsatte er isolert i altfor stor grad. Noe har ressursmessige årsaker, en annen grunn er bygningsmessige forhold. Men jeg må også få si at mange innsatte har et godt aktivitetstilbud gjennom for eksempel skole eller arbeid.

– Men ja, det er for mange som er isolert i for stor grad, det beklager jeg, sier Finstad.

– Isolasjon er skadelig

En av dem som har kjent isolasjonen på kroppen er Johan Lothe. Han har sonet flere dommer. Nå er han daglig leder i WayBack Oslo, en stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet.

Johan Lothe

Johan Lothe i WayBack Oslo.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det å være inne på en celle uten å se andre mennesker store deler av døgnet, det er skadelig.

Lohte og WayBack er også en av femten organisasjoner som er med på å gi råd til Sivilombudsmannen for å forebygge tortur og annen umenneskelig behandling i norske fengsler og institusjoner.

På det lengste satt han to måneder i isolasjon, med én times lufting hver dag. Den eneste kontakten med andre var da han fikk mat gjennom døren.

– Det er fortvilelsen over situasjonen. Tankene som går til familie og barn, og det å ikke kunne få gjort noe med sin egen situasjon.

– Livet går jo videre utenfor murene. Ikke å ha den kontakten, du blir liksom dobbeltisolert, både fysisk og psykisk.