– Feilsortering ødelegger naturen

Batterier skal ikke i restavfall. Lyspærer skal ikke sammen med glass og metall. Bare i drammensregionen går årlig 1000 tonn farlig avfall i restavfallsbeholderen.

batterier er farlig avfall
Foto: Nora Brønseth / NRK

Hvert år kaster en innbygger omtrent et halvt tonn avfall. Mye av avfallet inneholder miljøfarlige stoffer som det er viktig å sortere ut. Plukkanalyser viser at av hundre kilo restavfall er tre kilo farlig avfall. Dette er avfall som kan gjøre store skader for naturen fordi det sorteres feil.

Avfallet skjermes

Ellen Svendsvoll

– Batterier og lyspærer inneholder stoffer som ikke må brennes sammen med restavfallet, sier Ellen Svendsvoll, kommunikasjonsansvarlig for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.

Foto: Nora Brønseth / NRK

På Lindum avfallsstasjon i Drammen ligger mottaket for farlig avfall innendørs. Her tar de imot lyspærer, lysstoffrør, batterier, rengjøringsmidler, løsemidler, oljeholdige produkter, maling, lim og lakk, og trykkimpregnert trevirke.

– På de andre gjenvinningsstasjonene våre har vi konteinere som kan stenges igjen på kvelden. Avfallet må skjermes slik at det ikke er tilgjengelig for folk. Avfallet inneholder stoffer som må tas ut av kretsløpet fordi de er helseskadelig for mennesker og naturen, sier Ellen Svendsvoll, kommunikasjonsansvarlig for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.

Stoffene kan være kreftfremkallende, skadelige for forplantningsevnen eller allergifremkallende og de skader naturen.

Avfall som inneholder stoffer som er farlige for mennesker, dyr og natur defineres som farlig avfall. Dette er stoffer som ikke skal brennes sammen med restavfall. De farlige stoffene skal behandles på den måten som er best egnet for den enkelte avfallstypen. Noen av stoffene kan brennes på høy varme, noen stoffer kan brukes på nytt, mens andre må deponeres på en forsvarlig måte.

Levér lyspær og batterer i nærbutikken

Farlig avfall kan leveres på avfallsstasjoner eller i en butikk nærheten. Alle som selger batterier, lyspærer og småelektronikk er forpliktet til å ta imot det i butikken. Selv om de ikke selger det merket du kommer med.

– Det er mange butikker som har spesielle mottak hvor du bare kan putte det farlige avfallet oppi uten og bry noen, men selv der de ikke har det er de forpliktet til å ta imot avfallet, sier Svendsvoll.

Vi ser stadig at folk kaster lyspærer sammen med glass, sier Marit Moe som jobber på Lindum avfallsmottak.

Mange lyspærer inneholder kvikksølv og gass, som ikke skal behandles sammen med glass og metall.

Batterier er brannfarlige

Ikke bare inneholder batterier stoffer som ikke skal i restavfallet, de er også svært brannfarlige om de kommer i kontakt med for eksempel stålull.

– Hvis du er i tvil, levér det heller som farlig avfall, så kan de som jobber på avfallsstasjonene vurdere om det er farlig avfall eller ikke. De sørger for å gjenvinne det på riktig måte om noe kan gjenvinnes, sier Svendsvoll.