Får se dokumentene

Munchforsvarerne får innsyn i alle saksdokumentene. Dermed får de også vite hvordan maleriene kom til rette.

Skrik
Foto: Sidsel de Jong / SCANPIX

Det har lagmansretten nettopp bestemt.

En av de tiltaltes forsvarer, Sverre Næss, mener det er helt på sin plass at de nå får innsyn i hvordan maleriene ble funnet:

- Selv om jeg hadde forventet at lagmannsretten skulle komme frem til denne avgjørelsen, er jeg svært fornøyd, sier Næss.

Forsvarerne til fire av de tiltalte etter ranet av Munch-maleriene Skrik og Madonna ble nektet innsyn i dokumentene som beskriver hvordan bildene kom til rette i fjor høst.

Viktig for ankesaken 

Advokatene har argumentert med at opplysningene er viktige for deres klienter i ankesaken som skal opp i Borgarting lagmannsrett i slutten av februar.

Dette betyr at lagmannsretten er enig med oss i at dokumentene som går på hvordan Skrik og Madonna er kommet til rette er relevante i saken, og at vi har rett på å få dem utlevert, sier Næss.

- Det kan ikke være slik at politiet ensidig skal kunne sensurere dokumenter og bestemme hva de vil ha inn og hva de ikke vil ha inn i saken, sier forsvarer Sverre Næss.