Hopp til innhold

Får ikke hjelp i eget hjem

Utviklingshemmede kjøpte hus for å lage bofellesskap, men får ikke den hjelpen de trenger. Det til tross for at bydelen ville ha spart penger på dette.

Psykisk utviklingshemmet

Illustrasjonsbilde.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Foreldre som vil lage felles hjem for sine utviklingshemmede barn, får ikke lov selv om bydel Grorud ville spart penger på dette.

I fjor kjøpte de et hus for at barna skulle slippe å bo på institusjon, men fortsatt står de uten hjelpen de trenger, forteller moren til en av de utviklingshemmede, Marit Muñoz.

– Jeg hadde håpet de skulle få et ordentlig hjem, sier moren.

De tre utviklingshemmede er mellom 24 og 35 år gamle, og er ikke lenger barn i vanlig forstand.

– Men en av dem har så store hjelpebehov døgnet rundt at hun kommer til å være barn i hodet livet ut, sier Marit Muñoz.

Sammen med en annen forelder har hun – som en kriseløsning – litt omsorgslønn for å ta seg av de unge.

– Nå er vi to som bor her, pappaen til den ene, og jeg som er her mer eller mindre på heltid. Det å reise bort en hel dag går ikke etter den turnusen vi lever med, sier Muñoz.

Les også:

Helsepolitikere refser tvangsflytting av utviklingshemmede i Oslo

Stadig flere psykisk syke på anbud

Vil ikke bo på institusjon

De utviklingshemmede ønsker ikke et liv på institusjon. To av dem ble forsøkt tvangsflyttet til et gamlehjem i en annen bydel.

For å slippe det, kjøpte de i fjor et hus på Grorud og meldte flytting til bydelen.

I den nye boligen ville de tre skape seg et hjem sammen, der de kunne leve mest mulig som andre unge. De ville dra på kino, på dans og ha fritidsaktiviteter på samme måte som andre på deres alder.

Sammen med et privat omsorgsfirma fikk foreldrene laget et hjelpetilbud som kunne gi de utviklingshemmede det livet de drømte om.

Tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet

Grorud bydel mener det private hjemmet må omreguleres til institusjon.

Det må bygges om for å tilfredsstille brann- og sikkerhetskrav, fordi ansatte skal overnatte der.

Og hjelpetilbudet må uansett på anbud ifølge offentlige anskaffelsesregler, sier bydelsdirektør på Grorud, Helge Jagmann.

– Vi har tilbudt å komme med tjenester via vår hjemmetjeneste. Foreldrene har takket nei til dette, sier han, og legger til:

– Alle har rett til å bo der de ønsker. Det handler mer om hvordan hjelpen skal ytes. Der er det begrensninger i vårt avtale- og regelverk. Men vi skal gjøre vårt beste for å finne en løsning. Vi har det samme målet som de utviklingshemmede og deres pårørende.