Får felle ulv i Hallingdal

Fylkesmannen har gitt Gol kommune tillatelse til å iverksette felling av en ulv innenfor kommunene Nes, Gol og Ål. Det er knyttet en rekke vilkår til fellingstillatelsen. Bakgrunnen er nylig påvist sau drept av ulv i Nes kommune. Gol kommune er ansvarlig for å iverksette og administrere fellingsforsøket. Fellingsforsøket skal organiseres og ledes av regional fellingsleder.