Fant to avvik ved tilsyn

Internkontrollen må bli bedre ved det som kan bli lagringsplass for tonnevis av lavradioaktiv masse. Det fremgår av en tilsynsrapport fra fylkesmannens miljøverndirektør etter et tilsyn ved Borge pukkverk i Fredrikstad.

Borge pukkverk, massedeponi, Fredrikstad, deponi

Ingenting tyder på forurensing i dag, men eierne må ha bedre internkontroll. Det er synet fra myndighetene etter et tilsyn på Borge pukkverk.

Foto: Ole & Peder Ødegaard A/S

Det foreligger planer om å deponere opp til 14.000 tonn lavradioaktivt gruveavfall på Borge pukkverk. Gruveavfallet kommer fra Søve Gruve i Telemark.

Nylig var Fylkesmannen på tilsyn ved pukkverket. De fant to avvik.

Store dimensjoner, omfattende kontroll

Det tidligere steinuttaket fylles gradvis opp med stein fra utbyggingen av Follobanen, aske fra et forbrenningsanlegg, alunskifer og annet. Anlegget er sikret med to membraner, og grunnvannet sjekkes kontinuerlig for mulig forurenset avrenning.

– Vi måler det ved å ha brønner i deponiet, der vi overvåker kjemien i grunnvannet, sier miljøsjef Randi Warland Kortegaard i Norsk Gjenvinning M³ AS. Sammen med Fredrikstad-firmaet Ole & Peder Ødegaard AS har de søkt Statens strålevern om tillatelse til å deponere massene fra Søve grue.

– Og vi har brønner utenfor deponiet, som ivaretar at det ikke skjer en påvirkning, fortsetter Warland Kortegaard.

Fant to avvik

Statens strålevern og Fylkesmannen var for kort tid siden på tilsyn i pukkverket. De har avdekket mindre avvik i internkontrollen ved deponiet.

Karsten Butenschøn

Miljøverndirektør Karsten Butenschøn.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Selv om ingenting i dag tyder på at det lekker forurensende materiale ut fra deponiet, må Norsk Gjenvinning ordne opp i avvikene. Miljøverndirektør Karsten Butenschøn i Østfold sier til NRK at det er viktig med kontroll på deponiet.

– Vi skal ha kontroll på at deponiet er intakt og ikke lekker, og at de har en overvåkning som pågår i hele deponiets levetid og 30 år etterpå. Da er det viktig at det regimet er satt opp slik at det gir den informasjonen det skal, sier Butenschøn.

Tar diskusjonen

Norsk Gjenvinning er ikke helt enige i vurderingene, men lover å følge opp tilsynsrapporten.

Bjørn Arve Ofstad

– Når vi er uenige så tar vi den diskusjonen. Skulle vi konkludere ulikt, så retter vi på det, sier administrerende direktør Bjørn Arve Ofstad i Norsk Gjenvinning M³ AS.

– Vi skal ha en god diskusjon om avvikene og finne løsninger på hvordan vi skal håndtere dem, sier administrerende direktør Bjørn Arve Ofstad.

– Vi ønsker på ingen måte å operere med avvik.