Færre døde av overdose i 2011

Likevel er Norge fremdeles på europatoppen når det gjelder overdosedødsfall.

Overdoser

Norge har i mange år ligget på europatoppen når det gjelder overdosedødsfall.

Foto: NRK

294 personer døde av overdoser her i landet i fjor. Det er 18 prosent færre enn året før.

Regjeringen legger neste år fram en plan for å få tallet ytterligere ned.

148 av overdosedødsfallene i fjor skyldtes narkotikamisbruk, 43 døde av alkoholforgiftning, mens de resterende døde av overdose av andre uspesifiserte giftige stoffer, ifølge dødsårsaksstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Ligger på europatoppen

Jørgen Bramness

Jørgen Bramness ved Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Foto: Foto- og videotjenesten, Institutt for klinisk medisin, UiO

Antallet gikk ned med nesten 18 prosent fra 2010 til 2011, men Norge har i mange år ligget i europatoppen når det gjelder overdosedødsfall.

Les også: Vil tilrettelegge bedre for amfetaminavhengige i Oslo

Antall dødsfall som skyldtes narkotikamisbruk falt med tolv siden i fjor.

– Det er gledelig med en liten nedgang, men det er et forferdelig tall i europeisk sammenheng likevel. Så lenge man ikke vet så mye om årsakene, kan vi ikke være sikre på at ikke tallet går opp igjen neste år, sier Jørgen Bramness, professor og forskningsdirektør ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo til VG.

Utbredt sprøytebruk

Regjeringen skal i 2013 legge fram en strategi for å få ned overdosene, men Bramness mener de ti millionene som er bevilget, er for lite.

– For meg virker det som regjeringens satsning på rusfeltet er over - til tross for stortingsmeldingen som ble lagt frem i juni, sier han.

Bramness er klar på årsaken til at Norge skiller seg ut på listen over antallet overdosedødsfall i Europa.

– Rusmisbrukere i Norge injiserer stoffet ved hjelp av sprøyter i mye større grad enn i mange andre europeiske land, noe som øker sjansen for å ta en overdose, sier han.

Les også: Foreslår "Plata-plan"

Saken fortsetter under bildet

– Vi kan ikke takke politikerne

Arild Knudsen ved Akerselva.

Leder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk mener kapasiteten til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må økes betraktelig, slik at flere tunge rusmisbrukere kan få substitusjonsbehandling.

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

Leder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk er enig med Bramness i at utbredt bruk av sprøyter kan forklare det høye antallet overdoser.

Han mener kapasiteten til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må økes betraktelig, slik at flere tunge rusmisbrukere kan få substitusjonsbehandling.

– Regjeringen tar til orde for en satsning på overdoseproblematikken, men de er fullstendig blottet for visjoner og tiltak, sier Knudsen til VG.

Les også: Ja til heroinrøykerom i Oslo

Les også: Skal diskutere heroin i rusbehandlig

Statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og likestillingsdepartementet

Statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Mona Nordøy

Uenig i kritikken

Statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet er uenig i kritikken fra Bramness og Knudsen.

– Det er bra at vi har et engasjert rusfelt, men det er ikke visjoner som berger liv, det er tiltak. Å gjøre øremerking av midler til et spørsmål om man satser mye eller lite, bringer ikke debatten fremover, sier han til VG

Han sier de ti millionene som er satt av til en overdosestrategi i statsbudsjettet skal brukes til å iverksette tiltak for å begrense antallet overdosedødsfall i Norge, men at det samtidig må satses på det etablerte apparatet.