Evakuering ved bo- og servicesenter

Flere beboere ved Marker bo- og servicesenter måtte evakueres i natt etter at det oppstod en stor vannlekkasje fra sprinkelanlegget. Det måtte kalles inn ekstra mannskap ved senteret og fra brannvesenet for å håndtere situasjonen, sier rådmann i Marker Kjell Reidar Jogerud. Tre boenheter er ikke beboelige på grunn av vannskader, men beboerne har fått andre tilbud.