Hopp til innhold

– Politikerne blir ført bak lyset

17 offentlige milliardprosjekter har i gjennomsnitt blitt seks ganger dyrere enn det opprinnelige forslaget. Seniorforsker Morten Welde frykter politikerne tar stilling til urealistiske prisanslag.

Østfoldbanen, Operahuset, Follobanen med samferdselsminister Jon Georg Dale.

Østfoldbanen, Operahuset og Follobanen er alle prosjekter som har økt fra første intiativ til sluttkostnad. Samferdselsminister Jon Georg Dale mener det er et problem at enkelte store prosjekter lever et langt liv uten realistiske prisanslag.

Foto: NRK/NTB Scanpix

– Det er et demokratisk problem. Stortinget kan ha besluttet videre planlegging på sviktende grunnlag. Vi risikerer å gjennomføre prosjekter som samfunnet i prinsippet taper penger på, sier seniorforsker Morten Welde ved NTNU.

Torsdag fortalte NRK hvordan den beregnede kostnaden for dobbeltspor mellom Moss og Halden har økt fra 3 til 54 milliarder kroner siden 1990. I løpet av årene har ambisjonene for prosjektet est ut, byggkostnadene har økt og kravene til sikring blitt strengere.

Etter at grunnforholdene viste seg å være dårligere enn antatt, er det nå så dyrt at det er uklart om det blir bygging.

At prosjekter får et altfor lavt prisanslag i den tidlige fasen, er imidlertid svært vanlig. NRKs gjennomgang av 17 milliardprosjekter fra ulike sektorer, viser at de til slutt har blitt gjennomsnittlig seks ganger dyrere enn det så ut til da forslaget kom.

– Politikerne blir ført bak lyset

I flere tilfeller har klassiske budsjettsprekker ført til økt pris underveis i byggingen. Men den største prisøkningen har vært fra den første ideen ble lansert til ideen var bearbeidet og vedtatt.

Her ser du utviklingen i noen av prosjektene:

Både Follobanen og Østfoldbanen peker seg ut ved at prisanslagene fra 90-tallet er overskredet spesielt mye.

Welde tror beregningene innen jernbane er særlig upresise fordi det ble bygget svært lite jernbane i Norge før årtusenskiftet. Dermed var det få aktuelle prosjekter å sammenlikne med.

Likevel er fenomenet langt fra ukjent også fra andre sektorer.

– Hvis vi diskuterer og planlegger ut fra sviktende forutsetninger, så kan politikerne bli ført bak lyset. Hvis vi planlegger med for lave kostnader, så vil vi ikke bli i stand til å gjennomføre alle prosjektene vi har planer for, sier Welde.

Preges av «overoptimisme»

Regjeringen har innført et system for kvalitetssikring før den endelige beslutningen tas. Welde mener dette fungerer, og at det er gode fagmiljøer for gjennomføring av prosjektene i Norge.

Seniorforsker Morten Welde på NTNU.

Seniorforsker Morten Welde ved Concept-programmet til NTNU.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Han tror imidlertid det er flere grunner til at de tidlige prisanslagene ofte er svært urealistiske.

Det ene er menneskets generelle optimisme som gjør oss dårlige til å estimere prosjekter vi ønsker sterkt. Det andre handler om måten det norske plansystemet er bygget opp på.

– Lokale kommuner har stor påvirkningskraft i form av hvilke løsninger som skal velges, mens det er staten eller andre som skal betale. I sum kan det føre til at prosjektene har en tendens til å vokse mens vi planlegger, sier Welde.

– Kan ikke fortsette

Samferdselsminister Jon Georg Dale dro i nødbremsen da prisen for byggingen av Østfoldbanen skjøt i været. Han ba raskt Jernbanedirektoratet om å lete etter billigere måter å bygge jernbanen. Svaret skulle ha kommet fredag, men er utsatt til over nyttår.

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) åpner for å bruke andre modeller for prosjektstyring i flere deler av transportsektoren.

Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Dale mener det er et problem at enkelte store prosjekter lever et langt liv uten realistiske prisanslag.

– Dette er en utfordring vi har hatt i hele transportsektoren. Derfor har regjeringen gjennomført flere nødvendige reformer, sier Dale.

Han trekker særlig frem det statlige aksjeselskapet Nye Veier, og mener erfaringene herfra kan tas videre til andre sektorer.

– Vi kan ikke fortsette en trend der et prosjekt skulle koste 7–8 milliarder, og så plutselig koster tett oppunder 30, sier han.