Etterlyser framtidas hytter

Det må tenkes nytt rundt hyttene i Fjell-Norge, mener regionrådslederen i Hallingdal. Derfor lyser han ut en arkitektkonkurranse.

Hytte på Ustaoset.
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Nytenkning rundt hyttene i fjell-Norge har vært omtrent fraværende de siste førti åra. Det mener regionrådsleder Knut Arne Gurigard som ber Regionrådet for Hallingdal lyse ut en større arkitektkonkurranse rettet mot hytter i fjellet.

- Ideen er å fokusere på framtidas hytter i fjell-Norge, sier han.

 

 

Sigurd Kirkebøen.

Flott med en arkitektkonkurranse, synes Sigurd Kirkebøen.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Fortsatt steinbuer

Gurigard vil ikke ha bort dagens tradisjonelle hytter, og de gamle steinbuene må fortsatt tas vare på. Han mener også at Ål-hytta som ble til ved en arkitektkonkurranse for 41 år siden ikke er død. Men han ser litt lenger fram i tillegg.

- Jeg tror det er behov for å få fram nye ideer om hytter i fjell-Norge. Ikke bare arkitektonisk, men også miljømessig og på energisida.

Gurigard er overbevist om at dette er en sak som vil engasjere mange arkitekter, og han understreker at han ikke har bare Hallingdal i tankene.

- Dette er en større diskusjon.

- Flott!

Ål-hyttas far og tidligere leder ved Ål hyttebygg, Sigurd Kirkebøen, er baree positiv til at det blir lyst ut en arkitektkonkurranse for framtidas hytter i fjell-Norge.

- Det synes jeg er flott. Ål-hytta har utviklet seg mye siden 1966, og utviklinga skjer kontinuerlig, sier han.

Hyttefelt i Hallingdal.
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK