Er dette en sjøorm fra 1902?

Sogneprest Hans Davidsen på Hvaler var overbevist om at en sjøorm levde utenfor Østfold-kysten for litt over 100 år siden.

Tegning av sogneprest Hans Davidsen i kallsboka for Hvaler i 1902

Tegning av sogneprest Hans Davidsen i kallsboka for Hvaler i 1902.

Foto: Tegning av sogneprest Hans Davidsen / NRK

I forrige uke kom den siste i en lang rekke av mer eller mindre overbevisende «observasjoner» av den kjente sjøormen i Seljordsvannet. Denne gang som en mystisk strek på et flyfoto fra Gule Sider.

Mang en sjøormobservasjon er gjort i Norge gjennom tidene, men ingen opplevelse har trolig vært så dramatisk som den tre fiskere i Østfold fikk i 1898.

Svelget sto hele tiden vidt åpent og var gråaktig, tennene gulhvite. Svelget kunne minst romme to tønner. Avstanden mellom over- og underkjeven var en manns høyde. Kroppens tykkelse og lengde sås godt, da dyret plutselig dukket under båten og kom opp på styrbord side i samme avstand. Kroppens lengde var over 60 fot.

Sverget «ved eds avleggelse»

Sogneprest Hans Fredrik Martin Luther Davidsen

Sogneprest Hans Fredrik Martin Luther Davidsen var overbevist om at det levde en sjøorm utenfor Hvaler-kysten.

Foto: Faksimile/NRK / NRK

Slik beskriver sogneprest Hans Davidsen den fantastiske opplevelsen til de tre fiskerne fra Herføl i 1898.

Det var han som ble fortalt den utrolige historien fra fiskerne og som senere selv skulle se sjøormen med sine egne øyne. (Mer om det senere)

Tore Thorkildsen, som frem til 2009 var sogneprest på Hvaler, er sterkt fascinert av kollegaens beretning.

Han har lest det Davidsen har skrevet i kallsboka for Hvaler, en slags protokoll der prestene skrev inn diverse opplysninger om kallet, til orientering for biskop, prost og for etterkommerne.

– Davidsen skriver at de tre fiskerne «ved eds avleggelse» har sverget på at historien om sjøormen er sann. Han legger også til at fiskerne er edruelige og sannferdige mennesker, forteller Thorkildsen til NRK.no.

LES OGSÅ:

Skremselspropaganda?

I dag er det en kjensgjerning at de fleste sjøormhistorier viser seg å enten være en bløff eller ha en naturlig forklaring - selv om noen mener det er svært sannsynlig at det finnes sjømonster som ikke er oppdaget.

Når det gjelder sjøormen ved Hvaler finnes det beretninger som kan være med på å kaste et lys over mysteriet.

– Det var et stort sildefiske ved Hvaler på samme tid. Det var reneste Klondyke-stemning, med masse tilreisende. Kanskje var det sånn at Hvaler-folket ville ha silda for seg selv og at sjøormhistorien var ment for å skremme bort folk, undrer Thorkildsen.

– Men sognepresten hadde vel ingen interesse av å skremme bort folk fra Hvaler?

– Nei, man skulle ikke tro det. Snarere tvert i mot. Han må ha opplevd at det var noe sannhet i fiskernes sjøormhistorie, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tegning av sjøormen ved Hvaler

Enda en tegning av sjøormen ved Hvaler. Denne stod på trykk i Fredrikstad Tilskuer.

Foto: Faksimile fra Fredrikstad Tilskuer / NRK

Tegnet sjøormen

Fire år etter fiskernes dramatiske båttur, hadde sogneprest Davidsen også sin egen «nær sjøormopplevelse».

Historien utspant seg under en båttur hvor sognepresten selv var med - og er behørig beskrevet i kallsboka:

4. august 1902 på hjemveien fra Grisebåene lå vi mellom Heia og Tisler på babord side og Koster på styrbord. Da utbrøt en av herrene: Hva er det der borte? Vi så snart at det var et ukjent havdyr som beveget seg med en fart på ca. 4 mil i timen. Rett som det var sås tre svære buktninger av dyret over vannflaten, og 3 av herrene så også dyrets hode, som de antok var 1 alen langt - og avlangt. Buktningene sås tydelig og var sammenhengende, mørke og glinsende. Dyrets lengde må anslås til minst 50-60 fot. Alle så at dyrets forparti trykket vannet foran seg. Hodet førte dyret ganske nær vannskorpen i skrå stilling. Vi iakttok dyret i 5-10 minutter, dels med blotte øyne, dels med to gode kikkerter.

I tillegg til beskrivelsen, har sognepresten også lagt ved en detaljert tegning av sjøormen.

– Han beskriver det som en svært reell opplevelse. Det interessante er at det var flere personer tilstede i båten, både proster, ingeniører og andre høyt utdannede personer. Dette styrker jo troverdigheten i historien, sier Thorkildsen, som allikevel understreker at det ikke er gjort noen sjøorm-observasjoner ved Hvaler siden denne augustdagen i 1902.

– Hva tror du selv? Finnes det en sjøorm i Oslofjorden?

– He-he, jeg synes spørsmålet bør stå ubesvart jeg. Men jeg må innrømme at jeg følger litt ekstra med noen ganger, ser om det er noen krusninger på havet, avslutter han.

Kart over en del sjøormobservasjoner som er gjort i Sør-Norge

Kart over en del sjøormobservasjoner som er gjort i Sør-Norge.

Foto: Faksimile fra boka Norwegian Lake and Sea Monsters, 1960, av Elisabeth Skjelsvik / NRK