Hopp til innhold

Enige om bruk av tømmerterminalen

Skognæringen er blitt enig med Lier kommune og Eidos eiendomsutvikling om å få bruke tømmerterminalen på Lierstranda til utskipningshavn for tømmer.

Tømmerterminalen på Lierstranda

Den delen av havna i Drammen, der tømmeret skipes ut, er fullstendig sprengt og skal legges ned. Da er tømmerterminalen i Lier det eneste alternativet for øyeblikket.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Tidligere har kommunen nektet skognæringen å bruke havna fordi de har fryktet at det kunne forsinke den planlagte fjordbyutbyggingen.

Skognæringen mistet muligheten til å skipe tømmer ut Drammensfjorden da den gamle havna i Drammen ble lagt ned.

– Vi fikk endelig beskjed i dag, og går allerede i gang i morgen med å gjøre klart til å ta terminalen i bruk, sier lederen i Drammensregionens Virkesterminaler AS, Stig Sorthe.

– Når kan det skje?

– Vi lager en midlertidig løsning nå ved hjelp av utstyr vi henter på Tofte, opg da tror jeg vi kan begynne å bruke havna fra nyttår.

Les også:

Lang strid

Stig Sorthe

Stig Sorthe er leder i Drammensregionens Virkesterminaler AS.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Det har vært en lang strid om tømmerterminalen på Lierstranda. Terminalen var laget for tømmeret som skulle til Sødra Tofte. Flere tømmerlektere gikk i skytteltrafikk til cellulosefabrikken døgnet rundt.

Men denne terminalen var også et av de største hindrene for at Lier kommune kunne realisere planene om en fjordby på Lierstranda. Terminalen var en hodepine for Lier, fordi Tofte hadde kontrakt på området helt frem til 2029.

Da Sødra la ned virksomheten på Tofte, ble det usikkerhet om hva som skulle skje videre. Lier ønsket ikke virksomhet som ville binde opp terminalen fremover.

Samtidig stilte staten betingelse om at Lier måtte bidra til å finne en løsning for tømmerhavn i Drammen, før planene om ny fjordby kunne godkjennes.

Behov for tømmerhavn

Det meste av tømmereksporten fra de vestre delene av Østlandet har gått over Drammen havn, men den delen av havna som ble brukt er i dårlig forfatning og skal nedlegges. Det skapte en kritisk situasjon for tømmernæringen, som sto uten tømmerhavn.

Derfor var Tømmerterminalen i Lier et naturlig valg, siden den allerede lå der. Men det sa altså lier kommune og grunneieren Eidos Eiendomsutvikling nei til.

– Nå har det pågått forhandlinger i lengre tid, og avtalen innebærer at terminalen kan brukes til tømmerhavn i to år fremover. Da er det meningen at det skal komme en mer varig løsning på plass, sier Sorthe.