Endelig er Svinesund døgnbemannet

Fra og med denne uken er grensekontrollen på en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger bemannet 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

Kontroll på Svinesund

Fra og med denne uken er det bemanning på grensen døgnet rundt hele uka.

Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Inntil nå har det vært huller i vaktplanene for tollerne på Svinesund. Det har vært perioder da det rett og slett ikke har vært mannskaper på vakt på den store grensestasjonen.

Ved hjelp av blant annet spaningsposter i skogholtet har smuglere innrettet seg etter tollernes turnus. De har kort og godt ventet med å passere til grensekontrollen har stått ubetjent, noe som har irritert både Tollvesenet og norske myndigheter.

Sjekker om noen er på jobb

Asle Farberg

Avdelingssjef Asle Farberg kan nå melde at grensekontrollen på Svinesund har full døgnbemanning.

Foto: Heidi Gomnæs

– Fra og med denne uken har vi etablert en døgnkontinuerlig tilstedeværelse i grensekontrollen her på Svinesund, sier avdelingssjef Asle Farberg i Tollregion Øst-Norge.

Farberg kan fortelle om smuglere som har fulgt nøye med på når tollerne har reist hjem fra vakt.

– Vi har også hatt tilfeller hvor de som spaner på oss har kommet helt bort på vinduene våre og kikket inn for å se om det er noen til stede, forteller han.

Bestilling over statsbudsjettet

Da statsbudsjettet for inneværende år ble behandlet i fjor høst, kom det en klar bestilling fra regjeringen og Stortinget: De viktigste grensestasjonene skal være bemannet til enhver tid.

– Det har nesten vært litt flaut at vi på våre viktigste grenseoverganger ikke har hatt døgnbemanning, sa stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) da.

Det ble bevilget penger over statsbudsjettet, og arbeidet med å rekruttere og lære opp nye tollere ble satt i gang. Tollregion Øst-Norge har fått 50 flere tollere på vakt. Nå ser vi resultatet av dette på Svinesund.

– Dette er de første konkrete tegnene til den styrkingen som ble gitt i statsbudsjettet 2016. I neste omgang skal Ørje tollsted opp på samme nivå som vi har fått etablert her på Svinesund, sier Farberg.

Får eget etterretningssenter

Samtidig øker kameraovervåkningen, og snart skal Tolletaten få et eget etterretningssenter i Oslo. I tiden som kommer skal det bli vanskelig å være smugler på jobb.

– Dette er en lang kamp mellom smuglerne og oss som prøver å hindre smugling. Så får vi se hvem som har forspranget i denne omgang, sier Farberg.