Hopp til innhold

En av fire uten lovlig avtale

530 ansatte i Halden kommune manglet arbeidsavtaler.

Halden kommune

Da kontrollen ble gjennomført av Arbeidstilsynet den 23. mars i år var det ifølge kommunen 530 arbeidstakere av de totalt 2 000 som ikke hadde skriftlige arbeidsavtaler.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune får refs av Arbeidstilsynet etter en kontroll i mars i år.

Kommunen manglet skriftlige arbeidsavtaler med 530 av sine 2.000 arbeidstakere.

- Vi ser selvfølgelig svært alvorlig på det, når omfanget av manglende arbeidskontrakter er så stort, sier rådgiver i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Marianne Weel Kreutz til NRK.

Fagforbundet anmeldte

Kontrollen i Halden kommune fra Arbeidstilsynets side kom etter en henvendelse til Arbeidstilsynet fra Fagforbundet i Halden kommune om manglende arbeidsavtaler for kommunale arbeidstakere.

Kirsti Rørmyr, Fagforbundet Halden kommune

- Vi har jobbet med saken i to år, uten å nå frem, sier Fagforbundets leder i Halden kommune, Kirsti Rørmyr.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det ble i henvendelsen til Arbeidstilsynet opplyst at flere ansatte i ulike avdelinger i Halden kommune manglet arbeidsavtaler.

- Vi har jobbet med denne saken opp mot rådmannskontoret i mer enn et par år, uten at vi nådde frem. Derfor valgte vi å ta kontakt med Arbeidstilsynet, sier Kirsti Rørmyr i Fagforbundet i Halden kommune til NRK.

- Gjør inntrykk med så mange uten kontrakt

Da kontrollen ble gjennomført den 23. mars i år var det ifølge kommunen 530 arbeidstakere som ikke hadde skriftlige arbeidsavtaler.

Tatt i betraktning at omfanget av manglende arbeidsavtaler er stort, ser Arbeidstilsynet som utgangspunkt alvorlig på avviket.

- Vi forventer jo at en kommune ivaretar grunnleggende rettigheter i Arbeidsmiljøloven. Arbeidskontrakter er like viktige uansett om man jobber i privat eller offentlig sektor, og det gjør inntrykk på oss at en kommune mangler et så stort antall arbeidskontrakter, sier Marianne Weel Kreutz.

Har hopet seg opp

Per Egil Pedersen

Halden-rådmann Per Egil Pedersen sier kommunen klarer å få på plass skriftlige arbeidsavtaler slik loven krever innen tidsfristene.

Foto: Kjetil A. Berg

Halden kommune opplyste til Arbeidstilsynet, da partene møttes i mars i år, at det er ulik status i de ulike avdelingene i kommunen med hensyn til arbeidsavtaler.

Kommunen bekrefter at det er flere ansatte i kommunen innenfor avdelingene teknisk/ kultur, undervisning, helse og omsorg som ikke har hatt eller som mangler arbeidsavtaler i dag.

Spesielt innenfor helse- og omsorgsavdelingen opplyser kommunen at det er mange som ikke har arbeidsavtaler.

Halden-rådmann Per Egil Pedersen sier til NRK at det er flere årsaker til at arbeidsavtaler ikke er på plass.

- Det har skjedd endringer i Arbeidsmiljøloven, og dessuten har kommunen gjennomført store omorganiseringer. Derfor har papirarbeidet hopet seg opp, sier rådmannen til NRK.

Tar situasjonen alvorlig

Mangelen på arbeidsavtaler innenfor de ulike avdelingene forklares i hovedsak med endringer i organisasjonen, og har ført til at skriftlige arbeidsavtaler ikke har kommet i stand slik loven krever.

Videre sier kommunen overfor Arbeidstilsynet at det har vært gjennomgang av vikariater med tanke pa fast ansettelse eller økning av stillingsprosent, samtidig som dette skal tilpasses tumusene.

Det opplyses at dette har vært omfattende arbeid, og det presiseres fra Halden kommune at de tar situasjonen med manglende arbeidsavtaler på alvor.

Ferdig til fristen

Fra kommunens side heter det at det jobbes aktivt med å få på plass arbeidsavtaler.

I avdelingene teknisk/ kultur og i sentraladministrasjonen sier Halden kommune til Arbeidstilsynet at manglende arbeidsavtaler er løst, men det gjenstår å få på plass arbeidsavtaler i avdelingene undervisning og helse- og omsorg.

Hver kommunal enhet har sin egen tempoplan, og når det gjaldt undervisningsavdelingen skal de som manglet arbeidsavtale ha fått dette på plass i løpet av uke 13 i år.

Når det gjelder helse- og omsorgsavdelingen skal alle ha arbeidsavtale i løpet av mai/juni dette året.

- Vi har helt konkret oversikt over hvem dette gjelder, og vi er ferdige innen sommerferien, sier Per Egil Pedersen.