Det er verre å kaste mat enn papp

Emballasjen hindrer at mat blir ødelagt. Dersom vi er flinke og kildesorterer, er emballasjen en viktig ressurs.

Direktør i Østfoldforskning, Ole Jørgen Hanssen.

Ole Jørgen Hanssen mener det er fare for at mat kan bli skadet dersom den ikke er riktig emballert.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Mange synes det er mye emballasje på mange produkter og matvarer i dag, for eksempel frukt og grønnsaker.

– Det er mye verre å kaste mat som er blitt skadet, sier seniorforsker Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning.

– Det er ikke søppel

– Emballasje er ikke søppel, slår Østfoldforskning fast. I disse våroppryddingstider oppfordrer de oss til å snu tankegangen når det gjelder emballasje: Ta vare på den og kildesorter den.

– Brukt emballasje er viktige ressurser. Det å ta vare på avfallet når vi har av-emballert produktet, når vi har spist maten, det er et veldig viktig område, sier Hanssen

Østfoldforskning forsker mye på nettopp emballasje, blant annet for industrien. De mener emballasjen urettmessig ses på som en miljøforurenser.

– Den har faktisk i de fleste tilfeller en viktig funksjon, knyttet til det å unngå at matens kvalitet blir forringet. Det er mye verre å kaste en del av et produkt som har blitt skadet, enn at det er brukt noe ekstra emballasje, sier forskeren.

– Ta ansvar!

Trine Strømme

Trine Strømme minner om at kildesortering er viktig.

Foto: Anders Winlund / NRK

Naturvernforbundet er skeptisk til mye emballasje, men én ting er leder i Østfold, Trine Strømme, helt klar på:

– Ta ansvar: Kildesortering er ikke vanskelig. Det betyr ikke at alle skal kompostere hjemme selv. Kast batterier der de hører hjemme. Kast glasset der det skal kastes. Kast plasten for seg og skyll disse tingene. Gjør det enklere. Og for all del: Kast ikke søpla andre steder enn i søppelkassene, sier Strømme.