Elisabeth krever millionerstatning – mener hun ble nedgradert etter mammaperm

Elisabeth Waal (43) vil møte Oslo universitetssykehus i retten med et erstatningskrav på nærmere to millioner kroner. Da hun kom tilbake på jobb etter fødselspermisjon, var hennes arbeidsoppgaver overtatt av en vikar.

Elisabeth Waal, tidligere Elisabeth Presthagen

ERSTATNINGSKRAV: Waal og hennes advokat fremmer et erstatningskrav for blant annet økonomisk tap, betaling av advokatutgifter, samt oppreisning på 250.000 kroner for unødvendig krenkelse i en sårbar situasjon.

Foto: Rushda Syed / NRK

– Jeg har alltid sagt at dette er en ren varslersak. Penger kan aldri gjøre opp for den totale forandringen som har skjedd med meg som menneske siden denne saken startet.

Nesten fire år har gått siden Elisabeth Waal, tidligere Presthagen, innså at hennes faste stilling som lederassistent ved Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS) ikke lenger var tiltenkt henne.

Da hun kom tilbake til jobben i juli 2014, etter åtte måneder i fødselspermisjon, var arbeidsoppgavene hennes endret og overtatt av en vikar, som hun hadde lært opp.

Det er forunderlig å drive kvinnekamp i 2017 for retten til å være hjemme med små barn.

Elisabeth Waal

Konkluderte med forskjellsbehandling

Waal mener hun ble nedgradert, og ikke kom tilbake til den samme stillingen som hun forlot.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte også i 2015 med at hun ble forskjellsbehandlet på arbeidsplassen. Diskriminering på grunn av fødselspermisjon eller graviditet er ulovlig.

Einar Brask, advokat.

Forsvarer, advokat Einar Brask.

Foto: Advokatfirmaet Elden

Arbeidsgiver OUS anket, men på grunn av for kort frist til å komme med tilleggsopplysninger, trakk de anken.

Dermed blir vedtaket stående og sykehuset er erstatningspliktige, ifølge forsvarer, Einar Brask.

Siden Elisabeth Waal kom tilbake i jobb etter permisjonen har hun også blitt separert. Mye av årsaken til det mener hun var den store belastningen denne saken har medført.

Den siste tiden har hun også vært sykemeldt 50 prosent.

OUS avviste erstatningskrav

OUS avviser at det er grunnlag for å kreve erstatning for økonomisk tap, oppreisning og dekning av kostnader til advokat og egen bruk av tid.

Sykehuset er ikke enig i at Waal ble frarøvet sin stilling, og skriver blant annet dette i et brev til advokat Brask.

«Ett år etter at Waal kom tilbake fra permisjon fikk hun etter egen søknad en ny stilling ved sykehuset som førstesekretær ved Spesialseksjonen psykisk helse barn og ungdom. Her opprettholdt hun også den lønnen hun hadde i Øyeavdelingen.»

Videre sier sykehuset at sykemeldingen og separasjonen ikke kan sees i sammenheng med endringen av arbeidsoppgaver.

De ber også om at det opplyses om hvilken hjemmel et krav til dekning av kostnader til advokat og bruk av egen tid kreves.

Vil prøve saken for retten

Ettersom OUS ikke vil godkjenne erstatningskravet, går Waal rettens vei for å få erstatningen hun mener hun har krav på.

Advokat Einar Brask vil nå levere en stevning til domstolen, for å få saken prøvd for retten.

– Rammene vi har lagt oss på er på omtrent to millioner kroner. Det mener vi er rimelig, sier Brask til NRK.

Jeg gir meg ikke, om jeg så må selge huset mitt!

Elisabeth Waal
Oslo universitetssykehus Ullevål

ULLEVÅL SYKEHUS: Elisabeth Waal jobber fortsatt på sykehuset, men på en annen avdeling.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix