E18-utbyggingen kan stoppe opp

Hvis ikke politikerne blir enige om trasévalg for E18 gjennom Follo, kan utbyggingen gjennom Østfold bli utsatt til etter 2020.

Ill. trafikk
Foto: Rainer Prang / NRK

Det skriver Østlandets Blad.

På et møte i Marker onsdag ble ordførerne fra syv kommuner orientert om videre framdrift for prosjektet.

Utbyggingen står nå i fare for å falle ut av Nasjonal Transportplan til etter 2020.

Ås og Ski uenige

Ifølge Østlandets Blad er strekningen fra Knapstad i Hobøl til Akershus-grensen avhengig av trasévalget gjennom Follo. Og dette utredningsarbeidet har nå stoppet opp, fordi Ås og Ski ikke har klart å bli enige.

Formannskapet i Ås kommune ønsker utredning av en østlig trasé gjennom Ski, mens Ski krever at det utredes traséer om Enebakk og Korsegården.

Tilbake til start

- Langt på vei kan man si at E18 gjennom Follo nå er tilbake til utgangspunktet, medgir prosjektleder Stein Fyksen overfor avisen.

I stamveiutredningen, som er laget i forbindelse med Nasjonal Transportplan, er ikke strekningen Knapstad-Vinterbro med.

Ifølge Fyksen er det fare for at utbyggingen kan falle ut av Nasjonal Transportplan.

- Det kommer an på hva som skjer i den politiske prosessen. Først må politikerne greie å bli enige om alternativ, og deretter kommer det an på hvor mye penger som legges i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2020, sier Stein Fyksen til Østlandets Blad.