Drammenbanen langtidsstenges

Høvik stasjon skal bygges om, dermed stenger den gamle Drammenbanen mellom Sandvika og Lysaker i halvannet år fra april 2013 til november 2014.

Nye Høvik stasjon

Foreløpig skisse som viser nye Høvik stasjon.

Foto: Jernbaneverket

Både NSB og Flytoget ønsker at tog østfra som i dag snur på Skøyen eller Oslo S, i framtida skal ha Lysaker som endestasjon.

Dette innebærer behov for egne snuspor i kortest mulig avstand vest for Lysaker.

Etter å ha vurdert flere alternativer har Jernbaneverket funnet ut at Høvik stasjon er den beste alternativet som snustasjon, både når det gjelder avstanden fra Lysaker og behovet for inngrep i omgivelsene.

Dermed må stasjonen bygges om.

Dobbelt så mange avganger

Ifølge direktør i NSB Persontrafikk, Tom Ingulstad, blir togtrafikken ved stasjonene Blommenholm, Høvik og Stabæk erstattet med buss, mens det nye dobbeltsporet på strekningen ikke blir berørt.

Det gjelder togene som stopper i Sandvika, på Lysaker, Skøyen og Nasjonaltheateret fordi de nå går på den nye Askerbanen.

Ombyggingen vil gi dobbelt så mange togavganger i timen fra Høvik og de andre lokalstasjonene langs Drammenbanen.

Som i år vil også Oslo S stenges for utbedringsarbeider store deler av sommeren neste år.

Høvik stasjon fra E18

Nye Høvik stasjon sett fra E18.

Foto: Jernbaneverket