Dømt til to år etter nesten fire års venting

Mannen ble tatt med nesten førti kilo hasj i bilen. Saken ble så liggende så lenge hos politiet at de ifølge retten har brutt menneskerettighetene.

Hasjbeslag 18/10-11

35-åringen forklarte retten at han mistenkte at det ikke var kjøtt han sa ja til å kjøre over grensa, men at han trodde på forklaringene han fikk.

Foto: Tollvesenet

Mannen fortalte retten at han nølende lot seg overtale til å frakte det han ble fortalt var kjøtt fra Sverige og inn i Norge. Mannen han tok jobben for var også med - han har erkjent at han fortalte at det dreide seg om kjøtt, etter at flere bekjente hadde nektet å frakte smuglervarer over grensen etter at de fikk vite at det var hasj det dreide seg om.

Denne passasjeren er også tiltalt i et større sakskompleks knyttet til lignende kriminalitet i Oslo, som så langt ikke er avgjort i rettsapparatet.

Hasjbeslag 18/10-11

Nesten førti kilo hasj ble funnet i de to pappeskene i bilen.

Foto: Tollvesenet

Da to pappesker ble plassert i bilen mistenkte den tiltalte at det kunne dreie seg om narkotika eller våpen, men slo seg til ro med svaret om at det var kjøtt.

På vei inn i Norge igjen ble bilen observert på et av Tollvesenets kameraer på riksvei 22. Toyotaen ble stanset og kontrollert, og de to pappeskene vise seg å inneholde 39,28 kilo hasj. Det ble også funnet 5,5 kilo hasj og nesten 4.000 narkotiske tabletter i en leilighet mannen disponerte i Oslo.

Ulovlig lang ventetid

Dette skjedde den 18. oktober 2011. Retten skriver at saken har hatt en ubegrunnet liggetid på tre år, noe som er et klart brudd på Menneskerettslovens bestemmelser om retten til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid. Dette har ført til nedsatt straff.

Mannen sa seg skyldig i å ha oppbevart narkotiske stoffer i Oslo, delvis til eget bruk og til videresalg. Han erkjente ikke straffskyld for å ha smuglet narkotika inn i Norge med forsett. Retten dømte han da også for uaktsom innførsel av narkotika, men mener at han burde ha undersøkt bedre hva det var han var med på å frakte inn i landet.

Han er dømt til to års fengsel, og til en prøvetid på to år.