Dømt til fengsel for samboervold

En 29 år gammel Fredrikstadmann er dømt for å ha banket sin tidligere samboer, og truet med å ta livet av både seg selv og henne med kniv.

Fredrikstad tingrett

Mannen måtte møte i Fredrikstad tingrett i slutten av april.

Foto: Remi Drageset/NRK

I Fredrikstad tingrett ble mannen dømt til 120 dagers fengsel for vold og drapstrusler mot sin tidligere samboer i desember i fjor.

29-åringen er også dømt til å betale kvinnen 20.875 kroner i skadeerstatning og 50.000 kroner i oppreisning.

– Jeg har ikke fått lest dommen, og dermed ikke snakket med min klient. Men dette er i tråd med både aktors påstand om reaksjon, og min påstand om erstatning, sier kvinnens bistandsadvokat til NRK.no.

Mannens forsvarer Vigdis Brandstorp var ikke tilgjengelig for kommentarer søndag.

Fortalte om mobilbilde

Ifølge den ferske dommen ble volden utløst av at mannen fortalte sin tidligere samboer at han hadde fått et mobilbilde av en kvinnelig bekjent, og at meldingen videre fortalte at hun «hadde lyst på ham».

Rett etter at han fortalte om meldingen slo han samboerens tannbørste ut av munnen hennes. Kvinnen gjengjeldte handlingen ved å gjøre det samme med ham.

Dette utløste en serie av voldshandlinger fra 29-åringens side. Han skal blant annet ha slått samboerens hode flere ganger i flisene på badet, og holdt henne opp mot veggen i et kvelertak.

Begge skal ha drukket en del alkohol på kvelden i forkant av voldshandlingene.

Tok en kjøretur

Etter hvert hentet mannen en kjøkkenkniv med et knivblad på 20 centimeter. Han holdt kniven ned langs siden av kroppen mens han sa at han først skulle drepe samboeren og deretter seg selv.

Ifølge dommen skal voldsbruken ha vart i en halvtimes tid før mannen ble sliten.

«Tiltalte ble sliten av voldsutøvelsen og tok seg derfor etter hvert en "pause" fra volden. Ca. kl. 03.30 gikk tiltalte ut for å ta seg en kjøretur.»

Under denne kjøreturen gjennomførte han blant annet en telefonsamtale med kvinnen som hadde sendt ham den aktuelle bildemeldingen.

Politiet rykket ikke ut

Samtidig som mannen var ute ringte samboeren til en venninne som hadde besøkt paret tidligere på kvelden, og fortalte at hun var blitt utsatt for vold og trusler.

Venninnens kjæreste ringte så til politiet, som valgte å ikke rykke ut til adressen. Først da kjæresten ringte til politiet for andre gang, anslagsvis ti minutter senere, og fortalte at også en kniv var benyttet, rykket politiet ut.

I mellomtiden hadde 29-åringen kommet tilbake til parets leilighet, brutt seg inn gjennom et stuevindu og tatt fra samboeren mobiltelefonen.

«Tiltalte har forklart at han ble nervøs av at (fornærmedes navn) snakket i telefonen og at han fryktet at det var politiet hun snakket med», står det i dommen.

Han gjentok truslene om å drepe henne, før han dro henne langs gulvet etter håret og sparket henne i mageregionen.

Politiet ankom stedet ca. klokken 04.10 og ba da Fredrikstadmannen komme ut av leiligheten, noe han gjorde. Han ble deretter pågrepet uten dramatikk.

«Elementer av familievold»

Selv om tiltalen mot mannen ikke omhandlet straffelovens paragraf 219 som går på vold i nære relasjoner, fant retten likevel at saken har klare elementer av familievold i seg, og at dette er skjerpende.

«Vold begått mot nærstående i deres felles hjem utgjør et betydelig samfunnsproblem og det antas å foreligge høye mørketall for så vidt gjelder slik vold. At volden ble begått i tiltaltes og (fornærmedes navn) felles hjem er i seg selv straffeskjerpende.»

Retten konkluderer videre med at den fornærmede kvinnen var fysisk underlegen mannen og at hun ikke hadde noen reelle muligheter til å avverge og forsvare seg mot volden.

De mener også at volden var å anse som uprovosert i strafferettslig sammenheng. At kvinnen selv slo tannbørsten ut av mannens munn, og at hun på et punkt klarte å bite ham i låret endret ikke rettens syn på dette.

«Et fast forbrytersk forsett»

Retten fant videre at det også er skjerpende at mannen fortsatte volden etter å ha vært ute av leiligheten under kjøreturen, og dermed fått tid og rom til å reflektere over volden han allerede hadde utsatt henne for.

«Dette, sammenholdt med at han med makt brøt opp det ene stuevinduet i leiligheten, viser etter rettens syn et fast forbrytersk forsett hos tiltalte som krever en streng reaksjon.»

I formildende retning har retten lagt vekt på at 29-åringen umiddelbart erkjente skyld overfor politiet for samtlige av forholdene han nå er dømt for.

«Til tross for at han oppgir ikke å huske enkelte av hendelsene, har hans skylderkjennelse og vilje til å forklare seg for politiet utvilsomt lettet politiets etterforskning og påtalemyndighetens iretteføring av saken.»

Retten finner det også formildende at mannen har bedt sin tidligere samboer om unnskyldning, og at han har erkjent at han har et temperamentsproblem og selv har tatt tak i problemet ved å ta behandlinger for sinnemestring.