Hopp til innhold

Dømt for overgrep mot mindreårig

En mann i 60-årene er dømt til fengsel i to år og ti måneder. Han er dømt for overgrep mot en person under 16 år, for å ha filmet dette overgrepet og for å ha hatt store mengder overgrepsfiler.

Mannen hadde over 700.000 ulovlige filer lagret. Disse viser grove seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserte bilder av barn.

Han hadde også 20 år gamle bilder av seksuell omgang mellom seg selv og en mindreårig gutt.

Mannen fikk den fengselsstraffen som aktor ønsket, som også er hele strafferammen som hører til bestemmelsen.

– Retten har vurdert overgrepsmaterialet så alvorlig at hele strafferammen skal brukes, sier aktor Børge Enoksen.

Enoksen mener strafferammen for slike grove saker er for lav. Han ønsker fra påtalemyndighetens side at lovgiver vurderer å øke strafferammen.

– Strafferammen ble brukt fullt ut og det viser at her er det behov for en bestemmelse med høyere strafferamme når det er såpass grovt, sier Enoksen.