Dobling av vold mot Nav-ansatte

I Akershus har det det vært en dobling av vold mot Nav- ansatte. Hver tredje dag blir en Nav- ansatt truet verbalt eller fysisk på jobb.

NAV

Per 18. desember i 2012 utgjør antall rapporterte hendelser 102, mer enn en dobling på tre år.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– Vi ser en negativ utvikling, sier fylkesdirektør Oddvar Paulsen.

En oversikt som Romerikes Blad presenterer i dag viser at antall rapporterte volds- og trusselhendelser mot Nav- ansatte har økt med 131 prosent i løpet av de siste tre årene.

Les også: Tøffere hverdag for Nav-ansatte
Les også: Dømt for trusler mot NAV-ansatte

– Ett tilfelle er ett for mye

Fylkesdirektør Oddvar Paulsen

Fylkesdirektør for Nav Akershus, Oddvar Paulsen.

Foto: Nav

Ifølge tallene som avisen har hentet inn rapporterte Nav- ansatte i fylket inn 44 hendelser med trusler og vold i 2009, mens i 2010 og 2011 var tallene henholdsvis 53 og 73.

Per 18. desember i 2012 utgjør antall rapporterte hendelser 102, mer enn en dobling på tre år.

– Nav har nulltoleranse for slike hendelser. Ett tilfelle er er ett for mye, ingen verken våre brukere eller ansatte, skal oppleve usikkerhet og angst i arbeidshverdagen eller når de besøker et Nav- kontor, sier Paulsen til Romerikes Blad.

Fylkesdirektøren tror ikke nødvendigvis at voldsepisodene har blitt flere, men at rutinene for rapportering har blitt bedre.

Mottok drapstrussel

Merete Von Der Fehr

Har opplevd drapstrusler: Merete Von Der Fehr, leder for Nav i Nes kommune i Akershus.

Foto: Privat

Merete Von Der Fehr, er leder NAV i Nes kommune i Akershus. Hun har selv opplevd trusler på jobb.

I august i år fikk Nav på Nes en drapstrussel over telefon. Det var en som sa han ønsket å komme ned på kontoret for å likvidere alle de ansatte.

– Det første jeg tenkte var sikkerhet. Jeg måtte få alle ut av kontoret og sikre mine ansatte, sier Von Der Fehr.

Hun forteller at hun merker at mange er frustrerte over Nav.

– Mange opplever at de ikke får positive svar på søknadene sine, eller at ting tar lang tid. Vi har full forståelse for at det fører til frustrasjon, så vår oppgave blir å være imøtekommende og opplyse om hvilke rettigheter folk har.

Det er de som møter «brukerne» direkte som er mest utsatt for trusler, forteller Von Der Fehn. På Nav i Nes oppfordres de ansatte til å rapportere alle hendelser og til å ikke oppholde seg sammen med truende personer.

– Vi ønsker ikke å gjøre kontoret vårt vanskelig tilgjengelig, men gitt enkelte episoder er vi nødt til å tenke annerledes og sikre kontoret på en annen måte en vi gjør i dag, sier Von Der Fehr.

Fokuserer på sikkerheten

Fylkesdirektør Paulsen sier de har innført gode rutiner og beredskapsplaner, men ønsker ikke å gå i detalj om hvilke sikkerhetstiltak.

– Trening i konflikthåndtering, kommunikasjon og øvelser er blant tiltakene vi har. Oppfølging etter konkrete hendelser er også svært viktig, både for den ansatte og for de andre som har sitt arbeidssted på det konkrete kontoret, sier Oddvar Paulsen.

Han understreker at de følger opp hver enkelt avviksmelding.

– Vi tar alltid kontakt med vedkommendes leder, undersøker om det er behov for bistand og da eventuelt hvilken, presiserer fylkesdirektøren.

Tre politianmeldelser

I løpet av årets ti første måneder var det rapportert om åtte hendelser av vold, trusler og lignede karakter ved Nav Ullensaker.

– Tre saker ble i denne perioden politianmeldt. Andre sanksjonsmuligheter vi benytter er utestengningsvedtak i en periode fra tre måneder til ett år. Trusler er selvfølgelig noe som er ubehaglig for våre medarbeidere, og vi har nulltoleranse for trusler om vold. Vi samarbeider tett med lensmannskontoret, sier leder Nav Ullensaker Gry Hosøy.