Disse vil bli politimester i Øst politidistrikt

13 personer har søkt på jobben som ny politimester i det nye Øst politidistrikt. Målet er å ansette en ny politimester før nyttår.

Jon Steven Hasseldal og Arne Jørgen Olafsen

Politimester Jon Steven Hasseldal i Østfold politidistrikt og politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt er to av søkerne til den nye politimesterstillingen til Øst politidistrikt.

Foto: Hans-Olav Rise/Andreas Sundby/NRK

Søkerlistene for stillingene som politimestere i 10 av landets 12 nye politidistrikter er klare. Nå starter innspurten i arbeidet med å finne topplederne i det nye politi-Norge.

I Øst politidistrikt er det 13 søkere. I tillegg har en søker trukket seg.

Disse har søkt på stillingen som politimester i Øst politidistrikt:

 1. Thorbjørn Gaarder (60), chief credit officer, Oslo
 2. Jon Steven Hasseldal (45), politimester, His
 3. Curt Andre Lier (51), president i Norges Juristforbund, Oslo
 4. Kandidaten har trukket seg
 5. Arne Jørgen Olafsen (55), politimester, Oppegård
 6. Bjørn Erik Vandvik (48), politimester, Oslo
 7. Johan Martin Welhaven (53), politimester, Hamar
 8. Eystein Bonnevie-Svendsen (54), nestkommanderende Forsvarssjefens intern revisjon, Engelsviken
 9. Fam Hotvedt Gjerløw (29), senterleder, Sarpsborg
 10. Unntatt offentlighet, ***** **** *****, *****
 11. Eirik Nødset (36), manager, Oslo
 12. Ragnar Sundklakk (54), rådmann, Tolvsrød
 13. Johan Brekke (56), politimester, Drammen
 14. Tom Erik Guttulsrød (53), sjef Felles Kriminalenhet/Politiinspektør, Moss

Politidirektoratet vil de neste ukene gjennomføre intervjuer med de aktuelle kandidatene.

– Vi har et godt søkergrunnlag å gå videre med. Det er selvfølgelig mange sterke søkere fra dagens politimesterkorps, men også gode kandidater som ikke er politimestere i dag, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen om kandidatene til de 10 politimesterstilingene.

I Oslo og Troms politidistrikt videreføres embetene og politimestrene som i dag.