Derfor får skolen skylda når barna dropper ut

Når barna slutter før de har fullført videregående skole, er det mange som retter en pekefinger mot skolen. – Familiene er redde for sitt eget sosiale bilde.

Klasserom

Mange elever gjennomfører ikke videregående skole. En del familier skylder på skolen for det (illustrasjonsfoto).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

En høy andel av elevene ved videregående skole i Norge fullfører ikke utdanningen sin. I stedet velger de å droppe ut, noe som kan være vanskelig for familiene å takle.

En del foreldre legger da skylda på skolen, sier dr. Nicolay Gausel som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Han har gjennomført en studie for å finne ut hvorfor det er sånn.

– Hvis folk legger skyld på noen andre, som skolen, skyldes det at de er redde for det sosiale bildet av seg selv, forklarer han.

Flaut

Dr. Nicolay Gausel, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Nicolay Gausel sier at ikke alle skylder på skolen, men hvis de gjør det er det en forsvarsmekanisme.

Foto: Privat

Dropout i den videregående skolen er et problem i samfunnet og er ofte forbundet med arbeidsledighet og sosiale problemer.

Ifølge Gausel blir det vanskelig for familiene når de er redde for at andre skal få vite at sønnen eller datteren har sluttet på skolen.

– Det er da forsvarsmekanismen mot mulig kritikk setter inn. Dess mer man er opptatt av det sosiale bildet og å ikke tape ansikt, dess mer søker en å legge skyld på andre.

Dermed kan familiens selvbilde stå i veien for konstruktiv kritikk.

– Ikke ute etter skolen

Studien har Gausel kommet frem til gjennom en spørreundersøkelse han har gjort med hjelp fra studenter ved høgskolen.

Da kom det frem at mange skylder på skolen fordi de synes det er flaut.

– Jeg er ikke overrasket over svaret.

I artikkelen «It’s not our fault! Explaining why families might blame the school for failure to complete a high-school education» forklarer Gausel hvordan skolen skal takle å få skylda.

– Man må forstå at de ikke er ute etter å ta skolen. Det kan gjøre det lettere for da vet du at det ikke er deg personlig de er ute etter å ta. Det kan være en god strategi å forsikre familier om at det ikke er noe galt med dem.