Hopp til innhold

Gammal T-banetrasé blir ny turveg

Til hausten skal T-bana mellom Hellerud og Bryn i Oslo leggjast under jorda. Da skal den gamle traseen omgjerast til ein heilt ny turveg.

Ny turvei i gammel trikketrasee

Østensjøveien bru rives andre helga i juni. Rett ovanfor blir nokre skjener bevart for å vise historia til traseen.

Foto: Sporveien

– Dette er ei god investering i folkehelse, trivsel og miljø. T-banevegen gjør det lett for folk å gå tur, gå til T-bana, sykle mellom Bryn og Hellerud, eller rett og slett vere ute og leike, trene og hygge seg, seier samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

I nesten 100 år har trikken og T-bana køyrt mellom Hellerud og Bryn.

No skal bana leggjast i ein tunnel, mens den gamle traseen blir tilrettelagt for gåande og syklande.

– Og kanskje er den bratt nok til å bli akebakke når snøen legger seg til vinteren, seier byråden i ei pressemelding.

Sporveien bygger turvei på den gamle T-banetraseen mellom Hellerud og Bryn.

Det ligg framleis igjen pukk i den gamle T-banetraseen.

Foto: Sporveien

Helleruds fyrste brugang

Byråden seier det har vore ei utfordring å få på plass ei god løysing på korleis folk skal kunne kome seg til turvegen.

Den siste delen av traseen skal nemleg framleis brukast av T-bana.

No har byrådsavdelinga bestemt at det derfor skal byggjast ein brugang rett nedanfor Hellerud T-banestasjon.

Fyrstikkbakken. Ny turvei i den gamle t-banetraseen.

I Fyrstikkbakken byggjast nye bustader. Eit av måla er at dei og andre som skal ta T-bana kan bruke turvegen for å kome seg til perrongen.

Foto: Sporveien

– New York har sin berømte High Line, og no får Oslo sin eigen historiske turveg basert på ein gammal skjenegåande trasé, seier Stav.

Sirin Stav, samferdselsbyråd i Oslo (MDG)

Samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG).

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Turvegen vil ha element frå T-banetraseen for historias skyld, for å vise at det har køyrt trikk og T-bane på strekninga.

Den nye turvegen er forventa å koste 11 millionar kroner.