Comeback: Astrid Nøklebye Heiberg

Hun vil tilbake til Stortinget, 32 år etter forrige gang. 80-åringen vil kjempe for en plass høyt oppe på Høyres valgliste i Oslo. Nominasjonskomiteen i partiet legger fram forslaget sitt til valgliste i januar.

Astrid Nøklebye Heiberg
Foto: Trine Bråthen / NRK