Hopp til innhold

Budsjettsprekk på 800 prosent

Holmenkollen sprekker med 800 prosent. - Vi trodde anlegget var bra nok, sier byråden.

Holmenkollbakken i dag
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Anleggene i Holmenkollen har hatt en budsjettsprekk på 800 prosent siden Oslo bystyre vedtok å søke ski-VM i 2011. RV var det eneste partiet som stemte imot VM-søknaden.

 

Opprørt: Erling Folkvord (Rødt)
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Bange anelser slo til

Erling Folkvord fra partiet som nå heter Rødt kan konstatere at deres bange anelser slo til.

- Det var lett å lese utfra de papirene vi fikk at kostnaden var så vagt beskrevet at det var helt tydelig at vi ikke fikk de sanne opplysningene om hva det kom til å koste. Og det sa RVs representant fra om i Bystyret ganske klart, sier Folkvord.

Han sier RV ikke hadde noe imot at VM på ski blir arrangert i Norge igjen, men ikke ville skyve en ukjent regning på framtidige skattebetalere.

Naiv anleggsplan

Anleggsplanen som lå til grunn for bystyrets vedtak er nesten rørende naiv lesning to og et halv år senere og i etterpåklokskapens lys.

I selve Holmenkollbakken var det angivelig nok å bygge arrangementshus og løperheis og sette opp nytt vindseil og ny resultattavle. Kostnad 27,5 millioner kroner.

Langrennsstadion skulle utbedres for drøyt 13 millioner kroner, mens 12 skulle gå til nytt snøproduksjonsanlegg.

Utenom anleggsplanen kom utgiften til ny normalbakke, som det ennå ikke var klart hvor skulle bygges. Det mest realistiske alternativet, nemlig ny Midstubakke, var kostnadsberegnet til 57 millioner kroner.

Totalt skulle altså anleggsinvesteringene til ski-VM koste 110 millioner kroner. Prisen i dag er rundt milliarden.

- Ser dramatisk ut

Kulturbyråd Anette Wiig Bryn erkjenner at prisøkningen ser dramatisk ut på papiret.

 

Anette Wiig Bryn
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

- Disse tallene fra 2005 tar utgangpunkt i at anlegget slik det ligger i dag tilfredstilte kravene fra FIS og at det kun da var nødvendig med enkelte utbedringer både når det gjalt langrenn og hopp. Men når FIS var på besøk hos oss høsten 2005, så fikk vi presantert de reelle kravene, som innebærer alt det vi må gjøre med anlegget nå.

Det var på FIS-befaringen kommunen fikk klar beskjed om at Holmenkollbakken var så gammeldags at den måtte rives. Men budsjettsprekken skyldes ikke bare kostnader til ny eller delvis ny storbakke. Midstubakken blir mellom tre og fire ganger dyrere enn kommunen trodde den gang. Og prisen for å utbedre langrennsstadion har økt fra 13 til 223 millioner kroner.

Trodde anlegget var greit

Spørsmålet er om ikke kommunen burde tatt seg bedre rede på hva som krevdes for å arrangere et ski-VM.

- I etterpåklokskapens navn kan man godt si at vi burde ha snakket med FIS på forhånd, men vi hadde ingen grunn til å tro at dette anlegget måtte gjennomgå en slik vesentlig oppgradering. Det er jo et anlegg som er FIS-godkjent og vi trodde at det også ville gjelde for framtiden, og iallefall til 2011, sier Wiig Bryn.

- Anleggsplanen står både Skiforeningen og Skiforbundet for, sammen med kommunen. Burde de ha skjønt det?

- Jeg kan ikke svare for Skiforeningen og Skiforbundet, men jeg kan svare for kommunen at vi trodde dette var greit, at anlegget tilfredsstilte kravene slik det lå, sier kulturbyråd Anette Wiig Bryn.