Brøt seg inn i flere biler

14 åring brøt seg inn i åtte biler på to uker.

Åtte bilinnbrudd, seks tyverier, kjørte bil uten sertifikat og flere andre forhold. Gutten, som nå har blitt 15 år , måtte svare for dette i retten.

Listen mot ham i Fredrikstad tingrett var lang. Gutten avga en uforbeholden tilståelse og ble dømt til åtte måneders betinget fengsel, med en prøvetid på tre år.

I dommen fra tingretten står det at de må reagere strengt ved en slik omfattende vinningskriminalitet.

Det at gutten er såpass ung, og at han tilsto, talte til fordel for ham. Han er også bøtelagt for kjøring uten sertifikat tidligere.