Bråstans for elbil satsning

Det er bråstans i satsningen på elbil i Akershus, stikk i strid med regjeringens ambisjoner om en mer miljøvennlig transportsektor.

En elbil under lading.
Foto: Toby Melville / Scanpix/Reuters

Transnovas pott som skal gi tilskudd til bygging av ladestasjoner for elbiler er nemlig tom.

For Nannestad kommune betyr dette at planene om å bygge 18 ladestasjoner for elbil blir lagt på is, forteller miljørådgiver Helge B. Pedersen.

– Vi ønsket ladestasjoner ved Nannestad idrettshall og ved kollektivterminalen i Nannestad sentrum slik at man kan kjøre med elbil til pendlerparkeringen, sette fra seg bilen og kjøre buss videre inn til Oslo.

Blankt avslag

Kommunen har søkt om tilskudd for å bygge 18 ladestasjoner for elbil, men fått blankt avslag. Transnovas ladepunkt-prosjekt, som er en viktig del av regjeringens satsing på miljøvennlig transport, har ikke mer penger i kassa.

– Konsekvensene blir at hverken våre innbyggere, ansatte eller besøkende vil få tilbud om lading i offentlig regi. Det betyr også at elektriske kjøretøy kommer svakere ut som alternativ når kommunen skal vurdere å bytte ut vår egen bilpark, sier Pedersen.

– De rød-grønne svikter

Transnova fikk en tilleggsbevilgning til ladestasjoner på 50 millioner kroner fra regjeringen i fjor. Dermed kunne bedrifter, kommuner og andre søke om penger til å bygge ladestasjoner.

Nå som Transnovas kasse tom, betyr det at søknader om hele 900 ladepunkter på landsbasis blir avslått, rundt 50 av disse i Akershus.

Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad, mener de rød-grønne bryter sine løfter om satsing på miljøvennlig transport.

– Ladestasjoner er helt nødvendig dersom man ønsker flere elektriske biler på veiene. Vi har åpnet for at elbiler kan kjøre i kollektivfeltet for å fremme dette, så skal hele satsningen stoppe opp på ladestasjoner, sier Jegestad.

– Synd

Satsingen på elbiler skulle være et viktig miljøtiltak for kommunen, men nå kan hele elbilsatsingen gå i vasken. Kommunen har nemlig ikke råd til å dekke byggingen av ladestasjoner på egen hånd, forteller Pedersen.

– Vi har brukt mye ressurser internt for å finne ut hvor vi skal plassere de, få anbud og gjøre dette på en skikkelig måte. Det er synd at vi ikke har fått noe tilskudd i det hele tatt. Vi håpte vi i hvert fall skulle få tilskudd til ladestasjoner på de viktigste stedene vi har søkt om.

Satser fortsatt på elbil

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mener elbil satsingen i Akershus og ellers i landet vil ikke stanse opp.

– De 50 millioner kronene var en del av tiltakspakken og har bidratt til mange ladestasjoner. Vi har ikke tenkt å bevilge ytterligere, men vi vurderer bevilgningene fortløpende, og mener Transnova kan omfordele andre midler i mellomtiden, sier Kleppa til NRK.