Brann i trafostasjon på Grefsen

  • Brann i trafostasjon

    Det har vært en liten brann i en trafostasjon i Morellsvei i Oslo. I følge brannvesenet blir strømmen borte en periode, noe som fører til stans i trikketrafikken forbi stedet. Det er uvisst hvor lenge strømstansen varer.